برش لیزری


 • برش لیزری ورق نورد سرد
 • برش لیزری ورق نورد گرم
 • برش لیزری ورق گالوانیزه
 • برش لیزری فولاد ضد زنگ
 • برش لیزری ورق آلومینیوم
 • برش لیزری ورق نورد سرد

  0.25 میلی متر – 3 میلی متر عرض 1500 طول: 6000

 • برش لیزری ورق نورد گرم

  1.5 میلی متر – 6 میلی متر عرض 1500 طول: 6000

 • برش لیزری ورق گالوانیزه

  0.25 میلی متر – 3 میلی متر عرض 1500 طول: 6000

 • برش لیزری ورق ضد زنگ

  0.30 میلی متر – 6 میلی متر عرض 1500 طول: 6000

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی