????? ?????: sac kaliteleti

نمرات ورق کشتی

ویژگی های ورق فلز کشتی ورق فلز کشتی و سایر مواد فولادی از جمله مواد مورد استفاده در کشتی سازی هستند. در حال آمدن است کل ساختار یک کشتی از فولاد ساخته شده است. فولاد مهمترین ماده خام برای کشتی سازان است. خارج از ستون فقرات کشتی های ساخته شده از فولاد همه قسمت ها تا پوشش؟ از فولاد کشتی ساخته شده است. کشتی سازان ستون فقرات کشتی هستند؟ گفتیم، یعنی در فضای داخلی معمولاً کیفیت st 37 یا st52 […]

fa_IR?????