Luokka-arkistot: sac

A304-16 Çelik: Endüstri Standartlar?n? Kar??l?yor ve Ola?anüstü Performans Sunuyor

A304-16 Çelik: Endüstri Standartlar?n? Kar??l?yor ve Ola?anüstü Performans Sunuyor

A304-16 Çeli?i in?aat, otomotiv, havac?l?k ve imalat gibi sektörlerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Ola?anüstü performans? ve endüstri standartlar?n? kar??lama yetene?i, onu yap?sal bile?enler, makine parçalar? ve nakliye ekipmanlar? dahil olmak üzere çe?itli uygulamalar için uygun k?lar.

virhe: Sisältö on suojattu!!
fiSuomi