Tunnistearkistot: gemi sac? fiyatlar?

Toimitusarkin arvosanat

Gemi Sac kaliteleri Gemi sac ve di?er çelik malzemeler, gemi yap?m?nda kullan?lan malzemelerin ba??nda Gemi saclar? gelmektedir. Bir geminin bütün konstürksiyonu çelikten yap?lmaktad?r. Çelik gemi üreticilerinin en önemli hammaddesidir. Çelikten üretilen gemilerin omugas?ndan d?? kaplamalas?na kadar bütün aksamlar? gemi çeliklerinden yap?lmaktad?r. Gemi üreticileri geminin omurgas? dedi?imiz yani iç k?sm?nda genellikle st 37 kalite veya st52 […]

virhe: Sisältö on suojattu!!
fiSuomi