Tunnistearkistot: s235 kalite sac

St37 – s235jr kalite çeliklerin özellikleri

Is?ya Dayan?kl? Çelik kaliteleri

St37 – s235jr kalite çeliklerin özellikleri St37  – s235jr kalite Yap?sal çelikler , standart enine kesit ?ekillerinden olu?an belli çelik s?n?flar?na sahip ve endüstri standartlar? olan  yap? malzemeleridir. Kimyasal bile?imleri , mekanik özellikleri belli uygulamalara göre formüler edilmi? yap?sal çelik kaliteleri bulunmaktad?r. Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) bir alt kümesi olan Avrupa Demir ve Çelik Standardizasyon […]

fiSuomi