14CrMo4.5 Çeli?inin Kimyasal Bile?iminin ve Mekanik Özelliklerinin Ara?t?r?lmas?

14CrMo4.5 Çeli?inin Kimyasal Bile?iminin ve Mekanik Özelliklerinin Ara?t?r?lmas?

14CrMo4.5 çeli?i, petrol ve gaz, enerji üretimi ve endüstriyel i?leme gibi endüstrilerde yayg?n olarak kullan?l?r. Yüksek s?cakl?k ve bas?nç direnci, onu kazan ve bas?nçl? kap imalat?, boru sistemleri ve buhar türbinleri gibi uygulamalar için uygun k?lar. Çeli?in kimyasal bile?imi ve mekanik özellikleri, bu endüstrilerdeki zorlu çal??ma ko?ullar?na dayanmak için onu ideal k?lmaktad?r.

Erreur: Le contenu est protégé !!
fr_FRFrançais