150M36 Çeli?inin Kimyasal Bile?imine ve Is?l ??lemine Yak?ndan Bir Bak??

150M36 Çeli?inin Kimyasal Bile?imine ve Is?l ??lemine Yak?ndan Bir Bak??

150M36 çeli?i, yüksek mukavemete ve iyi darbe direncine sahip dü?ük ala??ml? bir çeliktir ve bu da onu çe?itli endüstriler için popüler bir seçim haline getirir. Kimyasal bile?imi tipik olarak %0,32-0,40 karbon, %0,50-0,80 manganez, %0,80-1,10 krom ve %0,15-0,25 molibden içerir. Is?l i?lem, istenen mekanik özellikleri elde etmek için sertle?tirme ve temperlemeyi içerir.

Bu tür çelik genellikle transmisyon bile?enleri, di?liler, miller, akslar ve di?er otomotiv parçalar?n?n imalat?nda kullan?l?r. Mükemmel mukavemeti ve toklu?u nedeniyle a??r i? makinalar?, in?aat ekipmanlar? ve endüstriyel aletlerin üretiminde de kullan?lmaktad?r. Ek olarak 150M36 çeli?i, havac?l?k endüstrisinde yüksek çekme mukavemeti ve iyi yorulma direnci gerektiren uçak bile?enlerinin ve yap?sal parçalar?n imalat?nda s?kl?kla kullan?l?r.

Erreur: Le contenu est protégé !!
fr_FRFrançais