Beton alt? sac a??rl?klar?

38-151 BETON ALTI TRAPEZ SAC- TEMEL SACI

Beton alt? sac malzeme ye beton alt? trapezi de denilmektedir. Beton alt? trapez saclarda farkl? formalarda yani kapatma ve beton a??k aral?klar?na uygun olarak ?ekillendirme yap?lmaktad?r.

Temel sac? da denilen beton alt?na kullan?lan bu malzemeler galvaniz sac? belli bir formdan çekilerek ?ekillendirilmesi ile elde edilirler. Galvaniz rulo sac?n ?ekillendirilmesi yani trapez form hatt?ndan geçirilmesi s?ras?nda hadve derinlikleri belirlenir.

Trapez çekim hatt? için kullan?lan özel kal?plar ile form i?lemi yap?lmaktad?r.

Trapez form hatt?n?n sonunda yer alan beton alt? trapez sac kesme b?ça??n?n sürekli temizlenmesi ve keskinli?inin korunmas? gerekir.

Beton alt? Dö?eme Sac? Fiyatlar?

Temel sac? fiyatlar? belirleyen en önemli faktör galvaniz sac fiyatlar?d?r.Galvaniz saclar rulo olarak stoklar?m?za gelmektedir. Galvaniz sac standart rulo ebatlar? 1000 mm , 1200 mm ,1250 mm ve 1500 mm dir.

Trapez hatt?nda kullan?lan galvaniz rulo saclar 1000 mm ,1200 veya 1250  mm olmaktad?r. Galvaniz rulolar?n standart geni?li?ine göre trapez sac?nda geni?lik ebat? belirlenir.

Örnek olarak 38/151 beton alt? trapez sac için galvaniz sac 1250 geni?likte tercih edilir. 38/151 temel sac? net kapatma geni?li?i 91 cm dir. Temel a??k aral?klar? buna uygun ayarlanm?? olmal?d?r

38-151-91-cm-beton-Alt?-Trapez-Sac

Beton alt? trapez sac a??rl?klar?

38/151 beton alt? trapez sac yani temel sac? a??rl?klar? kal?nl?klar?na göre ?u ?ekildedir.

Sac Kal?nl??? (mm) 38/151 91 cm Kapat?r (mt/kg) 38/151 76 cm Kapat?r (mt/kg)
0,6 5,77 4,71
0,7 6,73 5,49
0,8 7,69 6,28
0,9 8,65 7,06
1 9,62 7,85
1,2 11,54 9,42

tablo dan da görülece?i üzere 38/151 beton alt? temel sac?n?n iki farkl? kapatma geni?li?i bulunmaktad?r. Temel sac?n?n bu kapatma geni?li?i kullan?lan galvaniz rulo sac?n geni?li?ine göre de?i?mektedir.

1250 mm olan sacdan yap?lan 38/151 formu 91 cm kapat?rken 1000 mm den yap?lan 76 cm kapatmaktad?r.

38-151 BETON ALTI TRAPEZ SAC- TEMEL SACI
38-151 BETON ALTI TRAPEZ SAC- TEMEL S
hiba: A tartalom védett!!
hu_HUMagyar