Çat? sac? – Cephe kaplamas?

ÇATI SACI- trapez sac

Çat? Sac? – Cephe Kaplamas? Malzemesi

 

Çat? sac? veya di?er ad?yla trapez saclar yap?lar?na ve kullan?m yerlerine göre model de?i?ikli?ine sahiptirler. Çat? sac? malzemesi farkl? boyutlarda üretilebilmesinin yan? s?ra renk seçenekleri de bulunmaktad?r. Çat? saclar? trapez sac denilmesinin sebebi ingilizceden dilimize trapeziodal steel den gelmesidir.

Çat? saclar? üretim malzemeleri :

  • Horganyzott lemez
  • Boyal? Galvaniz Sac

Çat? saclar?n?n galvaniz saclardan üretilmesinin sebebi galvanizli saclar?n yüzey kaplama kal?nl???na göre paslanmama ömürlerinin çok uzun olmas? gelmektedir. Ortalama bir galvaniz sac 10 y?l paslanmadan dayanabilmektedir. Burada galvaniz kaplama miktar? yani metrekareye dü?en çinko miktar? ayn? zamanda korozyondan da koruma katsay?s?n?n artmas?na sebep olmaktad?r. Yani di?er bir de?yi?le galvaniz kaplama miktar? trapez sac?n ömrünü de belirlemektedir.

Çat? Kaplama Saclar? Modelleri

Çat? kaplama saclar? farkl? modellerde üretilebilmektedir.

  • Beton aljzat? Trapéz lap
  • Çat? kaplama Trapez Sac
  • Homlokzati burkolat Trapézlemez
  • Garázs veranda anyaga Trapézlap

Trapez saclar galvaniz sac ve boyal? galvaniz saclardan üretildi?ini belirtmi?tir. Horganyzott tekercs saclardan istedi?iniz boyda üretilebilen trapez çat? saclar? genellikle 2 metreden ba?lar 12 metreye kadar üretilebilirler. Çat? saclar? tavsiye edilen en k?sa ölçü 2 metredir.

ÇATI SACI- trapez sac
ÇATI SACI,ÇATI SACI- trapez sac

Çat? sac? A??rl?klar?

Not: 1 mt kapat?r olan çat? sac ölçülerine göre verilmi?tir. Kal?nl??a ve kaplamaya göre de?i?iklik göstermektedir. Takribi kg d?r.

 

hiba: A tartalom védett!!
hu_HUMagyar