Galvanizli Alç?pan Duvar Profili imalat? ?stanbul

istanbul-asma-tavan-c-profili-imalat

Galvanizli Alç?pan Duvar Profili imalat? ?stanbul

Galvanizli Alç?pan Profil imalat? ?stanbul tesisimizde bir çok nyitott profil gyártás yapmaktay?z. 
?malat?n? yapt???m?z alç?pan profilleri :

 • Fal u profil 0,30 mm
 • Fal u profil 0,35 mm
 • Fal u profil 0,40 mm
 • Fal u profil 0,45 mm
 • Fal u profil 0,50 mm
 • Fal u profil 0,60 mm
 • Fal c profil 0,30 mm
 • Fal c profil 0,35 mm
 • Fal c profil 0,40 mm
 • Fal c profil 0,45 mm
 • Fal c profil 0,50 mm
 • Fal c profil 0,60 mm

Ya da ?stanbul Alç?pan Duvar Profili ?malat? yapt???m?z profillerin ebatlara göre da??l?m? :

 • Fal u profil 50
 • Fal u profil 75
 • Fal u profil 100
 • fal c profil 50
 • fal c profil 75
 • fal c profil 100

 

Alç?pan Duvar c profili

 

Duvar c profilleri geni?lik ölçülerine göre isimlendirilirler.
Örne?in duvar c 50 denilen profil taban geni?li?i 50 mm dir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta profilin taban geni?li?ine göre seçim yapmam?z gerekir.
E?er yanl?? duvar c profili sipari? edilirse uygulama esnas?nda duvar u profili ile uyumlulu?u sa?lanamaz ve montaj sorunu ya?anabilir. Duvar c profilleri ayn? ebatta duvar u profili ile kullan?lmas? yerinde olacakt?r.
Duvar c profili 100 seçtiyseniz alman?z gereken duvar u profili de ayn? ebatta olmal?d?r.

tavan-u-profili-imalat
mennyezet-u-profil-gyártás

Alç?pan Duvar c profili 50 ebatlar?

 • C fali profil 50
 • Méretek: 42×48,8×42 mm
 • Hossz L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Csomag információ (db): 8
 • Csomag információ (mt): 24

Alç?pan Duvar C 50 profili a??rl?klar?

 • Fal c 50 0,40 mm : 0,446 kg/m
 • Duvar c 50 0,45mm : 0,502 kg/mt
 • Fal c 50 0,50 mm : 0,557 kg/m

 

Duvar c 50 profili uzunluklar? 3 mt dir. Duvar c 50 profili paketlerinde 24 adet profil bulunmaktad?r. Her bir duvar c 50 paketinde 72 mt alç?pan profili bulunmaktad?r. Galvaniz rulo sacdan yap?lan duvar c 50 profili üzeri desenli bir profillerdir.

Alç?pan Duvar c profili 75 ölçüleri

 • C fali profil 75
 • Méretek: 42×73,8×42 mm
 • Hossz L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Csomag információ (db): 8
 • Csomag információ (mt): 24

Alç?pan Duvar C 75 profili a??rl?klar?

 • Duvar c 75 0,40 mm : 0,521 kg/mt
 • Duvar c 75 0,45mm : 0,586 kg/mt
 • Fal c 75 0,50 mm : 0,652 kg/m

Alç?pan duvar profili 75 lik ebatlar?na bakt???m?zda zemin geni?li?i 73 mm dir. Yan kenar uzunluklar? 42 mm gelmektedir.

Alç?pan Duvar C profili 100 ölçüleri

 • Fali C profil 100
 • Méretek: 42×98,8×42 mm
 • Hossz L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Csomag információ (db): 8
 • Csomag információ (mt): 24

Alç?pan Duvar C 100 profili a??rl?klar?

 • Fal c 100 0,40 mm : 0,521 kg/m
 • Fal c 100 0,45mm : 0,586 kg/m
 • Fal c 100 0,50 mm : 0,652 kg/m

Duvar u profilleri farkl? kal?nl?k ve geni?liklerde olabilirler.
Örne?in duvar u 50 denilen profil taban geni?li?i 50 mm dir.
Burada dikkat edilmesi gereken profilin taban geni?li?ine göre seçim yapmam?z gerekti?idir.
E?er yanl?? duvar u profili sipari? edilirse uygulama esnas?nda duvar c profili ile uyumlulu?u sa?lanamaz ve montaj sorunu ya?anabilir. Duvar u profilleri ayn? ebatta duvar c profili ile kullan?lmas? yerinde olacakt?r.
Duvar u profili 100 seçtiyseniz alman?z gereken duvar c profili de ayn? ebatta olmal?d?r.

Alç?pan Duvar u profili 50 ölçüleri

 • Wall U Profile 50
 • Méretek: 27,5x50x27,5 mm
 • Hossz L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Csomag információ (db): 8
 • Csomag információ (mt): 24

Alç?pan Duvar U 50 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 50 0,40 mm : 0,327 kg/mt
 • Duvar u 50 0,45mm : 0,367 kg/mt
 • Fal u 50 0,50 mm : 0,408 kg/m

Alç?pan Duvar u profili 75 ölçüleri

 • Wall U Profile 75
 • Méretek: 27,5x75x27,5 mm
 • Hossz L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Csomag információ (db): 8
 • Csomag információ (mt): 24

Alç?pan Duvar U 75 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 75 0,40 mm : 0,408 kg/mt
 • Duvar c 75 0,45mm : 0,459 kg/mt
 • Fal c 75 0,50 mm : 0,510 kg/m

Alç?pan Duvar u profili 100 ebatlar?

 • Wall U Profile 100
 • Méretek: 27,5x100x27,5 mm
 • Hossz L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Csomag információ (db): 8
 • Csomag információ (mt): 24

Alç?pan Duvar U 100 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 100 0,40 mm : 0,484 kg/mt
 • Duvar c 100 0,45mm : 0,544 kg/mt
 • Fal c 100 0,50 mm : 0,604 kg/m

Duvar u profili ile duvar c profili içiçe geçmesi sebebiyle birlikte kullan?l?rlar. Alç?pan duvar profillerinin yan? s?ra ayr?ca tavan profili olarak imalat?m?z vard?r.

Galvaniz rulo sacdan yap?lan duvar profili ile tavan profil kal?nl?k ve ebatlar? birbirinden farkl?d?r.

hu_HUMagyar