Omega Direk ?stanbul

omega direk istanbul, omega direk ankara, omega direk fiyatlar?, omega direk imalat?

Omega Direk ?stanbul

Omega direk istanbul yol kenarlar?nda güvenli?i sa?lamak amac?yla konulan  figyelmeztet?c? közlekedési táblalar?n montaj?na yard?mc? kullan?lan galvaniz kaplamal? çelik direklerdir. az omega pólusaidat galvaniz kaplama çelikten imal edilmesi sa?lam yap?s?, oksidasyona yani korozyona kar?? direnci onu farkl? iklim ko?ullar?na dayan?kl? k?lar. Delikli Omega direkler uyar?c? trafik levhas? ve di?er benzeri levhalar?n montaj?nda yüksekli?i ayarlanabilmesine olanak sa?lar.

Omega direk fiyat?

Omega Direct Istanbul

Az omega lemez rudak kiválasztásának okai:

 •  Galvaniz kaplamal?d?r,
 • Uzun ömürlüdür,
 • Boru direklerden fark? levhalar sabit kal?r dönme yapmaz,
 • Delik adedi fazla oldu?undan istenilen yüksekli?e levha montaj? yap?labilir
 • Montaj? kolayd?r,
 • Omega direklerin üzerine birden fazla levha ba?lanabilir,
 • Tekrar kullan?m? mümkündür,
 • Omega direklerin bükülmesi zordur,
 • Omega direk ömrü ortalama 20 y?ld?r,
omega-direk-uretimi
omega-direct-produkció

Omega Direk ?malat Ölçüleri

 • Omega rúd (3mm) 2 mt
 • Omega rúd (3mm) 2,5 m
 • Omega rúd (3mm) 3 mt
 • Omega rúd (3mm) 3,5 m
 • Omega rúd (3mm) 4 mt
 • Omega rúd (4mm) 2 mt
 • Omega rúd (4mm) 2,5 m
 • Omega rúd (4mm) 3 mt
 • Omega rúd (4mm) 3,5 m
 • Omega rúd (4mm) 4 mt
 • Omega rúd ( 5mm ) 2,5 m
 • Omega rúd (5mm) 3 mt
 • Omega rúd (5mm) 3,5 mt
 • Omega rúd (5mm) 4 mt

Omega direk istanbul imalat atölyemizde istenilen ölçülerde omega direk imalat? yapmaktay?z. Ayl?k omega direk üretim kapasitemiz 20000 adet üzerindedir. Omega direk istanbul dudullu da bulunan omega pólus gyártás tesisimizde üretmekteyiz. Bir çok büyük firmaya fason olarak omega direk üretmekteyiz. Son 4 y?ld?r Karayollar? genel müdürlü?ünün bir çok ihalesinin omega direk ve trafik levhalar?n?n imalat?n? gerçekle?tirdik.

Omega Direk Fiyatlar?

Omega pólusok árai? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direkt árak?mit? is érinti.

hiba: A tartalom védett!!
hu_HUMagyar