Címkearchívum: galvanizli çelik

Mi az a horganyzott acél? Horganyzott acél felhasználási területek? hol vannak?

galvaniz çelik sac

Galvaniz çelik nedir? Galvanizli çelik kullan?m alanlar? nerelerdir? Galvaniz çelik, yüzeyi çinko ile kaplanm?? çelik bir levhay? ifade eder. Galvanizleme s?kl?kla kullan?lan ekonomik ve etkili bir antikorozif yöntemdir ve bu süreçte dünyan?n çinko üretiminin yakla??k yar?s? kullan?lmaktad?r. S?cak dald?rma galvanizli çelik, korozyon direnci, ?ekillendirme ve kaplama gibi best kapsaml? özelliklerin yan? s?ra maliyet ve iyi […]

Mi az a horganyzott lemez

galvaniz sac nedir

Galvanizli Sac Nedir Galvanizli sac nedir sorununa cevap vermeden önce galvanizli saclar?n neden yap?ld???n? anlamam?z gerekir. Galvanizlime bir korozyondan korunma yöntemi olarak asl?nda yüzy?llard?r kullan?lmaktad?r. Metalin korozyondan korunmas?n? istememizin sebebi elbette kullan?m ömrüdür. Galvaniz kaplamal? çelik bir yap? ile kaplamas?z bir çelik yap? ömrü aras?nda ortalama 50 y?l bulunmaktad?r. Galvanizli sac çelik yap?n?n uzun ömürlü olmas?n?n […]

hu_HUMagyar