Címkearchívum: s?cak haddeleme

Melegen hengerelt? Mi az a sac?

10 mm sac fiyatlar?, s?cak haddelenmi? sac fiyatlar?, hot rolled steel price, siyah sac fiyatlar?

Melegen hengerelt? Mi az a sac? Melegen hengerelt? Mi az a sac? Becslések szerint a meleghengerlés feltalálója Leonardo Da Vinci volt. Köztudott, hogy Leonardo Da Vincinek vannak vele kapcsolatos rajzai. De ismeretes, hogy először 1590-ben Angliában hozták létre acélrudak gyártására a belga vas iránti kereslet alapján. Yass? A termék előállítása érdekében 1670-ben megépült az első hengermű Pontypoolban […]

Çelik üretimi nas?l yap?l?r?

Çelik üretimi nas?l yap?l?r? Çelik üretimi ve çelik üretimi yöntemleri, 1800 lerin sonlar?nda endüstriyel üretimin ihtiyac?n?n ba?lamas? ile önemli ölçüde geli?ti. Bununla birlikte, Yeni yöntemlerde de hala demirdeki karbon içeri?ini azaltmak için oksijen kullan?m?na dayanmaktad?r. Günümüzde, çelik üretimi geri dönü?türülmü? yani hurda malzemelerin yan? s?ra demir cevheri, kömür ve kireçta?? gibi geleneksel hammaddeleri de kullanmaktad?r. Çelik üreticileri genellikle iki […]

hu_HUMagyar