Címkearchívum: u profil

Isztambul mennyezeti profil gyártás?

tavan-u-profili-imalat

?stanbul Tavan U Profil ?malat? ?stanbul ?ekerp?nar da bulunan Tavan u profil imalat tesisimizde 1 kalite malzemeden yapt???m?z alç? tavan u profil imalat?m?z ile Türkiye’nin her yerine sevkiyat yapmaktay?z. Asma Tavan u profilleri fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar?na ba?l?d?r. Asma tavan u profili 22 mm yan geni?li?e sahiptir. Tavan c profil içerisine girece?inden kaynakl? taban geni?li?i […]

Mi az npu profil?

Npu profil nedir? Npu profiller genellikle çelik konstrüsiyon yap?larda kullan?lan hem ta??y?c? hem de birle?tirici bir çelik profil türüdür. U beam ya da Upn olarak da an?l?rlar. Npu profiller genellikle ticari kaliteler olarak s235, 275 veya s355 kalitelerinde üretilebilirler. Yap?sal çeliklerden en çok kullan?lan upn profile türü bölgesel co?rafik ko?ullara göre de kalite seçimi yap?labilrmektedir. […]

hu_HUMagyar