Neden 36NiCr6 Çelik S?n?f? Çe?itli Endüstrilerde Popüler Bir Seçimdir?

Neden 36NiCr6 Çelik S?n?f? Çe?itli Endüstrilerde Popüler Bir Seçimdir?

36NiCr6 çelik kalitesini kullanan baz? endüstriler ?unlar? içerir:
1. Otomotiv Endüstrisi: 36NiCr6 çeli?i, mükemmel mukavemet ve tokluk özelliklerinden dolay? otomotiv endüstrisindeki krank milleri, di?liler ve di?er bile?enlerin imalat?nda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.
2. Havac?l?k ve Uzay Endüstrisi: 36NiCr6 çeli?in yüksek mukavemeti ve iyi yorulma direnci, onu ini? tak?m? parçalar?, motor bile?enleri ve yap?sal parçalar gibi havac?l?k bile?enlerinde uygulamaya uygun hale getirir.
3. Petrol ve Gaz Endüstrisi: 36NiCr6 çeli?i, korozyon direnci ve yüksek mukavemet özellikleri nedeniyle sondaj ekipmanlar?, boru hatlar? ve aç?k deniz platformlar?n?n üretiminde kullan?lmaktad?r.
4. ?n?aat Sektörü: Yüksek mukavemet, tokluk ve iyi yorulma direncinin gerekli oldu?u köprü, bina ve di?er altyap? projelerinin yap?m?nda kullan?l?r.
5. Makine Sanayi: 36NiCr6 çeli?i, yüksek mukavemet ve tokluk gerektiren di?li, mil, makine parçalar? gibi çe?itli makine ve ekipmanlar?n imalat?nda kullan?lmaktad?r.
6. Elektrik Üretim Sanayi: Yüksek mukavemeti ve ?s?l yorulmaya kar?? dayan?kl?l??? nedeniyle türbin, jeneratör ve enerji iletim elemanlar?n?n yap?m?nda kullan?lmaktad?r.
7. Madencilik Sektörü: 36NiCr6 çeli?i, yüksek sertlik ve a??nma direnci özelliklerinden dolay? matkap, kova, k?r?c? gibi madencilik ekipmanlar?nda kullan?lmaktad?r.
8. Savunma Sanayii: Yüksek mukavemeti, darbe dayan?m? ve enerji absorbe etme özelli?inden dolay? z?rhl? araç, askeri teçhizat ve silah imalat?nda kullan?lmaktad?r.

kesalahan: Konten dilindungi !!
id_IDBahasa Indonesia