Tiang Omega? manufaktur?

omega direk imalat, omega direk istanbul, omega direk fiyatlar?, trafik dire?i imalat?,trafik direk imalatç?lar?

Tiang Omega? manufaktur?

tiang omega genellikle kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kulland???m?z uyar?c? trafik levhalar?n montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kapl? çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s? ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direk imalat? nas?l yap?l?r?

Omega direkler siyah sacdan üretilmektedir. S?cak haddelenmi? sac yap?s? gere?i atmosfer korozyonuna aç?k haldedir. Omega direkler d?? mekanda kullan?ld?klar?ndan ya?mur ve benzeri nemli ko?ullara uygun olmas? için omega direk üretimi esnas?nda s?cak haddelenmi? saclar s?cak dald?rma galvaniz ile kaplanmaktad?rlar. S?cak dald?rma galvaniz omega direkleri korozondan korumas?n? sa?lar ve ömrünü uzat?rlar.

Omega direkler tercihe göre 2 metre den 5 metreye kadar üretilebilirler. Karayollar? genel müdürlü?ünün yani KGM nin ?artnamesinde yer alan tiang omega üretim standartlar? ?u ?ekildedir.

Omega direk 4mm kal?nl?kta olmal?d?r,
Omega direkler 275 gr/m2 galvaniz ile kaplanmal?d?r,
Omega direklerin boyu 2,5 metre olmal?d?r,
Omega direklerin üzerinden delik say?s? 70 adet olmal?d?r,
Omega direkler aç?l?m? 149 mm olmal?d?r.

Omega-direk-imalat?-istanbul

Omega Direk Özellikleri

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Omega direk sac kal?nl?klar? tercihe göre 3 mm , 4 mm veya 5 mm olabilir.
 • Omega direklere birden fazla uyar?c? levha ba?lanabilir
 • 2 meter tiang omega, 2,5 metre omega direk, 3 metre omega direk, 4 metre omega direk veya 5 metre omega direk üretilebilmektedir.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm’dir.
 • Omega direk bak?m maliyeti yoktur.
 • Omega direk kapal? ve aç?k alanlarda kullan?labilir.
 • Omega direk fiyatlar? ekonomiktir.
 • Omega direk çakma makinas? ile kolayca monte edilebilir.
 • Omega direk imalat? istenilen ölçüde yap?labilir.

Omega direkler yol dire?i olarakta an?l?rlar. Trafik direkleri konusunda en kolay ve kullan??l? ayr?ca bak?m gerektirmeyen direklerdir. omega direklerin galvaniz kapl? olmas?ndan kaynakl? uzun ömürlü olu?u ve bak?m gerektirmemesi tercih sebebidir.

Omega direk imalat? Fiyatlar?

Omega direk fiyatlar? kullan?lacak sac?n kal?nl???na ve omega direk uzunlu?una göre de?i?mektedir. Trafik levhalar?n?n montaj? için kullan?lan Omega direk fiyat hesaplamas? yap?l?rken s?cak haddelenmi? sac kullan?lmaktad?r. S?cak haddelenmi? saclar?n standart geni?lik ölçüsü 1000 mm , 1200 mm ve 1500 mm dir. 1500 mm geni?li?inde ve 2500 mm uzunlu?unda bir plaka sacdan ortalama 10 adet omega direk imal etmek mümkündür. Omega direklerin geni?li?i iki tiptir. 149 mm omega direkler ve 136 mm omega direk imal edilebilmektedir.

Perhitungan harga pembuatan tiang omega

Omega direk imalat? için kullan?lacak sac kal?nl??? ve fiyat?
Galvaniz kal?nl??? : 275 gr /m2
Omega direk imalat? için sac kesim ve büküm i?çilik bedeli
Omega direk imalat? için sac fiyalar?na sitemizden ula?abilirsiniz.

Omega direk imalat? maliyet hesaplama örne?i (Oktober 2019)
Siyah Sac fiyat? : 550 usd/ton
S?cak dald?rma Galvaniz kaplama : 310 usd/ton
Sac kesim ve büküm i?çilik + nakliye :
4 mm sac dan 2,5 metre omega direk imalat? örnek al?rsak öncelikle bir adet omega direk için kullanaca??m?z sac a??rl???n? hesaplayal?m.
Not : Omega direkler hesaplan?rken metre veya adet hesab? ile sat?lmaktad?r.
4 mm sac x 150 mm geni?lik (1 mm kesim firesidir) x 2500 mm (Omega direk uzunlu?u) x 7,85 /1000000 = bir adet omega direk a??rl???
4x150x2500x7,85/1000000 = 11,78 kg
Omega direk imal edebilmek için alaca??m?z sac?n fiyat?n? 550usd/ton demi?tik.
bir omega direk a??rl??? 11,78 oldu?una göre
11,78×0,550 = 6,48 usd /adet
S?cak dald?rma galvaniz kaplama fiyat? ton ba?? 310 usd demi?tik. Bir omega direk galvanizle kaplama maliyeti : 11,78x 0,310 = 3,65 usd /adet
Jika kami menerima tarif 6,48 usd + 3,65 usd = 10,13 usd/potongan USD 5,83,
10,13 x 5,83 = 59,06 TL adet ba?? i?çiliksiz ve galvaniz kaplamas?z maliyeti buluruz.
Omega direk için ortalama i?çilik maliyeti adet için 20 TL kabul edebiliriz.

Özet olarak
Omega sac maliyeti adet ba??na : 59,06 TL
Omega direk galvaniz kaplama maliyeti adet ba??na : 21,28 TL
Omega direk yap?m? için sac kesim , sac büküm ve sac delme+ nakliye : 20 TL
Biaya langsung Omega: 59,06 + 21,28 + 20 = 100.34 TL / BAGIAN

Omega direk fiyatlar?

 

3 pemikiran tentang "Omega Direk ?malat?"

 1. Ping-balik: Omega Direk Fiyatlar? - Çelik Fiyatlar?

 2. Ping-balik: Omega Direk - Çelik Fiyatlar? - Omega direk fiyatlar?

 3. Ping-balik: Omega direk imalat - Çelik Fiyatlar? - omega direk fiyatlar?

Komentar ditutup.

kesalahan: Konten dilindungi !!
id_IDBahasa Indonesia