Arsip Tag: Demir Direk

Tiang Omega

omega-direk

Omega direkler , yollarda güvenlik sa?lamak için kullan?lan trafik i?aretleri ve trafik i?aretlerinin montaj?nda kullan?lan bir çelik üründür. Büyük yol i?aretlerine ihtiyaç duyulmayan heryerde kullan?labilir. Omega direkleri galvaniz kaplamas? ile her türlü hava ko?ulunda uygundur ve korozyona dayan?kl?d?r. Omega dire?in uzunlu?u mü?teri tercihine göre 2 m, 2,50 m, 3 m, 3,50 m ve 4 m […]

id_IDBahasa Indonesia