Arsip Tag: deprem s???nak

Deprem Kabini ?malat?

deprem kabini

Deprem Kabini ?malat? Deprem kabini, çelik kolon, kiri? ve panellerden olu?an çelik bir yap?d?r. A??r ekipmana ihtiyaç duymadan acil bir durumda kolayl?kla monte edilebilir. Bu, depreme dayanacak ?ekilde in?a edilmi? prefabrik panellere sahip modüler bir kabindir. Ürünlerimiz, yerel yönetimler ve afet yard?m kurulu?lar? taraf?ndan acil durum haz?rl?k programlar?nda kullan?lmaktad?r. Deprem kabinleri, tek aile, çok aile […]

id_IDBahasa Indonesia