?STANBUL TAVAN C PROF?L ?MALATI

istanbul-asma-tavan-c-profili-imalat

?STANBUL TAVAN C PROF?L ?MALATI

?stanbul tavan c profil imalat? 0,40 mm ile 0,70 mm aras? yap?lmaktad?r. Asma tavan profilleri ve alç?pan tavan c profilleri ayn? ürünlerdir. Asma tavan profillerini istanbul anadolu yakas?nda bulunan imalathanemizde yapmaktay?z.

ALÇI PLAKA ASMA TAVAN ÖZELL?KLER?

 • Projeye göre tercih edilen ebatlarda üretimi yap?labilir.
 • Ofis ve fark etmeksizin bütün iç mekan?n tavanlar?nda kullan?labilir.
 • Kolay montaj? ve hafif profil olmas?ndan dolay? bina sistemine fazla yük aktarmaz.
 • Esnetebilme özelli?inden ötürü deprem ve benzeri sars?nt?lara dayan?kl?d?r.
 • Teknik tesisat ve Elektrik , s?hhi tesisat gibi di?er tesisat ürünlerini gizlemede kolayl?k sa?lar.
 • Alç? plaka asma tavan m2 yükü 20 kg/m2
 • Alç? plaka asma tavan malzemeleri ?s?, ses ve yang?n izolasyonunda öncelikli tercih edilmektedir.
 • m á steyptu lofti2 s?va yükü 35 kg/m2

 

ALÇIPLAKA ASMA TAVAN MALZEMELER?

TAVAN C PROF?L? – ASMA TAVAN C PROF?L?

ASMA TAVAN C PROF?L ÖLÇÜLER? : 27*60*27 MM

SAC KALINLIK  : 0,50 MM        1 MT : 0,487 KG ~

SAC KALINLIK : 0,60 MM          1 MT : 0,584 KG ~

PROF?L UZUNLUK  : 3.000 MM    –   4.000 MM

Galvaniz Sac Kal?nl???: 0.50mm – 0.60mm
Tavan C Profil metre A??rl?k : 0.483kg – 0.580kg

Alç?pan levha profil ve aksesuarlar?; asma tavan imalat? , bölme duvar, duvar kaplama sistemlerinde kullan?lan galvanizli rulo sac profillerdir.

Asma Tavan C Profil Galvaniz Sac Malzeme Kal?nl??? (mm): 0,50 mm / 0,60 mm

Aç?k C profil A??rl?k Kg/Metre: 0,483 / 0,579

Alç?pan C profil Paketleme Adet / Paket: 12/12

 

 • Ceiling C prófíl 60

 • Stærðir: 27x60x27mm
 • Lengd L (cm): 300
 • Þykkt (mm): 0,50
 • Upplýsingar um pakka (stk): 12
 • Upplýsingar um pakka (mt): 36
 • Ceiling C snið 75

 • Lengd L (cm): 300
 • Þykkt (mm): 0,60
 • Upplýsingar um pakka (stk): 12
 • Upplýsingar um pakka (mt): 36
 • Ceiling C prófíl 100

 • Lengd L (cm): 300
 • Þykkt (mm): 0,50 mm – 0,70 mm
 • Upplýsingar um pakka (stk): 12
 • Upplýsingar um pakka (mt): 36

ASMA TAVAN C PROF?L? ÖLÇÜLER?

Ölçüler (mm) 27 x 60 x 27 mm
Kal?nl?k (mm) 0,40 mm ? 0,60 mm
Lengd (mm) 3000 mm
Ambalaj ( adet / ba?) 12 adet / ba?

 

Tavan C Alç?pan Profili ?malat?, Arzuya göre standart olan 3m ölçü d???nda farkl? ebatlarda üretilebilir. Bütün tavanlarda rahatça Tavan C Alç?pan Profili kullan?labilir.

Alç?pan Profilleri, çok geni? bir uygulama alan?na sahiptir.

Alç?pan Profilleri Kullan?m Alanlar?

 • Binalar?n havaland?rma, iklimlendirme sistemleri ,
 • Teknik sistemlerin izolasyon ve kaplama i?lemleri
 • Çat? kaplama, cephe kaplama , ofis bölme duvar yap?m?nda
 • Alç?pan profilleri tavan kaplama, bölme ve giydirme duvar yap?m?nda
 • Asma tavan profilleri asma tavan sistemlerinin yap?m?
 • PVC destek sac? profili
 • Alç?pan profilleri yine prefabrik yap? imalat?, prefabrik yap?lar?n duvar ve tavan kaplamalar?nda
 • Binalar?n iç bölme duvar ve tavan kaplamalar?nda
 • Ma?azalar?n bölme duvar ve asma tavan yap?m?nda
 • Vitrin bölme ve vitrin tasar?m?n yap?l?rken asma tavan profili ve alç?pan profilleri kullan?lmaktad?r.

ALÇIPAN PROF?L ÖZELL?KLER? (Tavan C Alç?pan Profili)

 •  ALÇIPAN (Alç? levha) duvar bölme ve montaj kolayl??? ile olumsuz d?? etkenlere kar?? dayan?kl?d?r.
 • Teknik Tesisatlar? imkan? sa?lar. Alç?pan Ph de?eri insan vücuduyla ayn?d?r. Alç?pan Bakteri üretmemektedir.
 • Alç?pan ( Alç? levha) duvar bölme de m2  yükü  35 kg/m2 iken Tu?la duvarda m2 yükü 300 kg/m2 dir.
 • Kolay ve H?zl? montaj yap?labilmesi ile zamandan ve i?çilikten avantaj sa?lar.
 • Alç? levha (alç?pan) bölme duvar ?ekil alabilme özelli?i yan?nda istenilen ölçüde kesilebilmesinden dolay? israfa yol açmaz.
 • Tu?laya göre 9 kat daha hafif olan alç?pan profil sistemleri ve asma tavan profil sistemleri hem ekonomik hem de deprem gibi do?al afetlere dayan?kl?d?r.
 • Binalar?n yang?n izolasyonu için alç?pan profil sistemleri tercih edilebilir.
 • Alç?pan profil sistemleri ve asma tavan profil sistemleri yan?c? olmad??? için ?s? ve yang?n izolasyonuna uygundur.

Tavan C Profili Alç?pan Çe?itleri

? Dekoratif asma tavan alç?pan
? Tavan alç?pan
? Suya Dayan?kl? alç?pan
? ?ç dekorasyon alç?pan
? Yang?na dayan?kl? alç?pan
? Kuru yer dö?emelerinde kullan?lan alç?pan
? Hem sese hem yang?na dayan?kl? alç?pan
? Su ve yang?na dayan?kl? alç?pan tavanlar

?stanbul Tavan C Profilleri

Alç?pan Asma Tavan Profil Sistemleri, asma tavan yap?m?nda ta??y?c? olarak kullan?lmaktad?r.

Asma Tavan C Profil Kullan?m Alanlar?:

 • Alç?pan duvar bölme profil sistemleri
 • Upphengt loftprófílkerfi

Tavan C Profil Ebatlar? ve Ba? adetleri :

 • 0,40 mm Tavan C Profil Üretim Ölçüleri

 • Kal?nl?k: 0,40 mm
 • Geni?lik: 60 mm
 • Yükseklik: 27 mm
 • Lengd: 3000mm
 • Paketleme: 12 adet/ba?
 • 0,45 mm Tavan C Profil Üretim Ölçüleri

 • Kal?nl?k: 0,45 mm
 • Geni?lik: 60 mm
 • Yükseklik: 27 mm
 • Lengd: 3000mm
 • Paketleme: 12 adet/ba?
 • 0,50 mm Tavan C Profil Üretim Ölçüleri

 • Kal?nl?k: 0,50 mm
 • Geni?lik: 60 mm
 • Yükseklik: 27 mm
 • Lengd: 3000mm
 • Paketleme: 12 adet/ba?

?stanbul Tavan C profil ?malat? Ürün Özellikleri

Galvaniz rulo sacdan üretilen ve galvaniz kaplama kal?nl??? 100 gr/m2 veya 140gr/m2 tercih edilmektedir. Asma tavan c profilleri ayn? zamanda duvar panellerinde de kullan?labilmektedir.

?stanbul Tavan C profil KULLANIM ALANLARI

?ç mekânlarda alç? levha sistemleri ile olu?turulan asma tavanlar ve giydirme duvarlar.

Ceiling U snið
Ürün Ad? Kal?nl?k (mm) Taban Geni?li?i (mm)           Kanat Yüksekli?i (mm)
U prófíl fyrir niðurhengt loft 0,35 mm – 0,45 mm – 0,55 mm     27 mm           27×27

Ceiling C snið

Ürün Ad? Kal?nl?k (mm) Taban Geni?li?i (mm)       Kanat Yüksekli?i (mm)
C snið fyrir niðurhengt loft 0,40 mm – 0,45 mm – 0,50 mm 60 mm       27

 

 

?stanbul Tavan C profilleri, yap?lar?n iç mekan asma tavanlar?nda veya bölme duvar yap?m?nda alç?pan?n sabit durmas?n? sa?layan metal iskeletin yap?m?nda tercih edilir. Asma tavan profili yap?l?rken kullan?lan galvaniz sac ile paslanmaya ve neme kar?? önlem al?nm?? olur. ?stanbul tavan U profili monte edilirken alç?pan yüzeyine vidalanmas? kafidir. Asma tavan c profili montaj? çok kolayd?r. Demonte edilebilir. Alç? tavan profilleri kolayca kesilebilmesinden dolay? firesi azd?r.

 

 • Korozyona ve neme kar?? korumak s?cak dald?rma galvanizle kaplanm??t?r.
 • Tercih edilen galvaniz sac kal?nl??? 0,50 mm dir..
 • Asma tavan c profil üretimi esnas?nda yan ve taban yüzeyinde desenler mevcuttur. Asma tavan c profil desenleri profili kaymamas? ve kolay montajlanmas?na da yard?mc? olmaktad?r.
is_ISÍslenska