Produzione di profili aperti zincati Istanbul

galvanizli profil fiyatlar?, alç?pan profil imalat?i alç?pan profil fiyatlar?, destek sac? fiyatlar?, destek sac? imalat?, aç?k profil üreticileri istenabul, istanbul profil fyatlar?

Produzione di profili aperti zincati Istanbul

Galvanizli aç?k profil ‘ler imalat? roll form makinalar?nda yap?lmaktad?r. Roll form makinesinin kal?plar? aras?ndan geçen galvaniz sac her bir kal?p ile daha farkl? ?ekil al?r ve sonuçta istenilen aç?k profil ?ekline gelir. Aç?k profilin galvaniz sac ile üretilmesi sebebi korozyona dayan?kl? olmalar? sebebinden kaynakl?d?r. Alç?pan profilleri ,konteyn?r profilleri  veya ges solar panel profillerinin tamam? galvanizli sac kullan?larak imal edilmektedir.

alç?pan bölme duvar içi çelik profili
alç?pan bölme duvar içi çelik profili

Aç?k Profil Kullan?m Alanlar?

 • havaland?rma ve iklimlendirme tesisleri,
 • izolasyon ve kaplama i?lemleri,
 • çat?, cephe, duvar ve tavan kaplamalar?,
 • bölme duvar , alç?pan panel aralar?
 • Giydirme duvar ve asma tavan sistemleri
 • PVC destek saclar?
 • Prefabrik yap? imalatlar?
 • Prefabrik duvar ve tavan kaplamalar?

için kullan?labilmektedir.

Galvanizli aç?k profil Türleri

 • Profilo a soffitto a C
 • Tavan U profili
 • Duvar U50 Profili
 • Duvar C50 Profili
 • Duvar U75 Profili
 • Duvar C75 Profili
 • Duvar U100 Profili
 • Duvar C100 Profili
 • PVC DESTEK SACI
 • Alç? S?va Kö?e Profili
 • Alç? Kö?e Profili
 • Agraf
 • M profil
it_ITItaliano