Archivio Tag: P235GH

EN 10028-2:2017 P235GH Kalitesi Çelik Levha Akma ve Çekme Dayan?m? Nedir?

p235gh mekanic özellikleri

EN 10028-2:2017 P235GH Kalitesi Çelik Levha Akma ve Çekme Dayan?m? Nedir? P235GH, bas?nçl? kaplarda kullan?m için EN taraf?ndan belirtilen, dü?ük karbonlu ala??ml? bir çeliktir. Genellikle bas?nçl? kaplar, tanklar ve kazanlar dahil olmak üzere bas?nçl? kap ekipman?n?n yap?sal bile?enleri için kullan?l?r. Mükemmel plastisite, tokluk ve so?uk bükme ve kaynak özelliklerine sahiptir. Ancak, daha pahal?, yüksek mukavemetli […]

P235GH kalite sac özellikleri

P235 kalite sac P235 kalite saclar bas?nçl? kap çelikleri olarak da an?lmaktad?r. p235 kalite çelikler bas?nca dayan?kl? olmas?ndan kaynakl? kazan imalat? , bas?nca dayan?kl? ya? kazanlar? gibi imalatlarda kullan?l?r.   P235GH kalite sac özellikleri   Kalite C Si Mn P S N Altotal Cr Ni Mo Ti V Nb max. max. max. max. min. max. […]

it_ITItaliano