28Mn6 Çelik Kalitesinin Güçlü Yönlerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

28Mn6 Çelik Kalitesinin Güçlü Yönlerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

Esas olarak 28Mn6 çelik kalitesini kullanan endüstriler aras?nda in?aat, otomotiv, imalat ve mühendislik bulunmaktad?r. Bu çelik kalitesi, yüksek çekme mukavemeti ve iyi kaynak özellikleri nedeniyle in?aat endüstrisinde kiri?ler, kolonlar ve çerçeveler gibi yap?sal bile?enlerin imalat?nda s?kl?kla kullan?l?r. Otomotiv sektöründe araç ?asileri, süspansiyon sistemleri ve di?er yap?sal parçalar?n üretiminde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Ayr?ca 28Mn6 çelik kalitesi, yüksek mukavemet ve dayan?kl?l?k gerektiren a??r makine, ekipman ve bile?enlerin imalat?nda da uygulama alan? bulur.

エラー: コンテンツは保護されています!!
ja???