BH224/5 Çelik Kalitesinin Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

BH224/5 Çelik Kalitesinin Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

BH224/5 çelik kalitesini kullanan endüstriler aras?nda otomotiv, in?aat, imalat ve mühendislik yer almaktad?r. Yüksek mukavemeti ve dü?ük a??rl??? nedeniyle BH224/5 çelik kalitesi, araba çerçeveleri, tavan destekleri ve ?asi gibi yap?sal bile?enlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?l?r. Çe?itli makine ve ekipmanlar?n imalat?n?n yan? s?ra bina in?aatlar?nda ve altyap? projelerinde de kullan?lmaktad?r.

エラー: コンテンツは保護されています!!
ja???