????????beton al? trapez a??rl?klar?

Beton alt? trapez sac üretimi

beton alt? trapez sac makinas?
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Beton Alt? Trapez Sac Üretimi Beton alt? trapez sac üretimi esnas?nda bilinmesi gereken teknik bilgiler ve trapez sac üretilirken dikkat edilmesi gereken noktalar? inceleyece?iz. Öncelikle trapez sac üretiminde kullan?lan malzeme olan çelik hakk?nda biraz bilgi verelim. Çeli?in kesilebilmesi kesme i?lemi dedi?imiz bir i?leme tabi tutulur. Kesme kuvveti : malzemenin ba?l? bulundu?u malzemeden ayr?lmas?na kar?? göstermi? oldu?u dirençtir. Uygulanacak kesme kuvvetinin bilmemiz yap?lacak kesme i?lemi için kullan?lacak ekipman?nda detaylar?n? belirleyecektir. Burada kullan?lacak baz? formülleri inceleyecek olursak farkl? türdeki malzemelerin farkl? kesme kuvvetine sahip olduklar?n? görürüz.   Malzeme cinslerine göre Kesme Dirençleri Malzeme Cinsi                              Kesme Direnci t=kg/mm2         Kur?un                                                                 2,5 Kalay                                                                    3,5 Aluminyum                                                       5,6 Bak?r                                                                     10 Pirinç                                                                    15,5 Nikel                                                                    20-25 […]

?stanbul Beton Trapezi

beton-alt?-trapezi-istanbul

?stanbul Beton Trapezi 75/750 ?stanbul Beton alt? Trapez saclara deck sac? da denilmektedir. Deck trapez saclar? zemin kal?plar? yerine sarf edilen basit ve süratli montaj edilebilir. Uzunlu?u istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kal?p saclar?d?r. Deck sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üstüne fason i?çilik eklenerek bulanabilir. Gerek fason beton alt? trapez imalat? , beton alt? trapez program? amac?yla (deck program?) mü?teri temsilcilerimiz ile görü?ebilirsiniz. Dü?ük beton yüksekli?i gerektiren yerlerde kullan?lmak amac?yla tasarlanm??t?r. Ayr?ca mesken çelik yap?lar?n arakat dö?emelerinde, hafif depolama yap?lacak ara kat dö?emelerinde ve büro arakat mefru?at çeliklerinde kullan?lmaktad?r. Trapez Sac?n tam geni?li?inden ziyade formun ba?lang?ç ve biti? ekseni baz al?nmaktad?r. Fiyatlar? günlük olarak de?i?mektedir. Beton alt? trapez saclar? galvaniz […]

Beton alt? trapez sac a??rl?klar?

beton alt? trapez sac a??rl?klar?, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri

Galvanizli Beton Alt? Trapez Sac A??rl?klar? Sac Kal?nl??? (mm) 38/151 91 cm Geni?lik (mt/kg) 38/151 76 cm Geni?lik (mt/kg) 60/940 94 cm Geni?lik (mt/kg) 75/750 75 cm Geni?lik (mt/kg) 0,60 mm 5,77 kg 4,71 kg 5,69 kg 6,09 kg 0,70 mm 6,73 kg 5,49 kg 6,64 kg 7,10 kg 0,80 mm 7,69 kg 6,28 kg 7,59 kg 8,11 kg 0,90 mm 8,65 kg 7,06 kg 8,53 kg 9,13 kg 1,00 mm 9,62 kg 7,85 kg 9,48 kg 10,14 kg 1,20 mm 11,54 kg 9,42 kg 11,38 kg 12,17 kg ?stanbul Beton alt? trapez sac asl?nda bir zemin kal?b?d?r. Çelik ile dökülen s?v? betonun kuruyabilmesi için sa?lam bir zemin haz?rlar. Betondan […]

ja???