????????BETON ALTI TRAPEZ? ?STANBUL

Beton Alt? Trapezi ?stanbul

beton-alt?-trapezi-istanbul

Beton Alt? Trapezi ?stanbul Beton alt? trapezi istanbul farkl? formalarda üretilebilmektedir. En çok tercih edilen formlar? 27/200 beton trapez 38/151 beton trapez 60/940 beton trapez 75/750 beton trapez olmaktad?r.   BETON ALTI TRAPEZ? ?STANBUL Beton alt? Trapezi istanbul yap?n?n üst k?sm?na , kiri? yönününe dik olacak ?ekilde dö?enmelidir. Yap?n?n aç?k alanlar?na beton kapat?c? çelik levha konulmal?d?r. Beton kapat?c? çelik sac dö?eme kal?nl??? ve yüksekli?i belirlenmelidir. Kal?p i?levi de gören beton kapat?c? çelik saclar genellikle 2 mm, 2,5 mm , 3 mm saclar?n 90 derece bükülmesi ve kaynat?lmas? yöntemi ile konulmaktad?r. Yap?n?n üst k?sm?na konulan ve tüm aç?k alanlar?n beton kapat?c? çelik sac ile kapat?lmas?ndan sonra trapez sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi […]

ja???