????????boyal? kutu profil

Boyal? Kutu Profil ?stanbul

boyali-kutu-profil-istanbul

Boyal? Kutu Profil ?stanbul Boyal? Kutu Profil ?stanbul anadolu yakas?nda bizden kolayl?kla temin edebilirsiniz. Anti pas boyal? profilleri sürekli depomuzda bulundurdu?umuz stoklu ürünlerimizdendir. Genellikle standart ebat olarak kare ve dikdörtgen ölçülerde temin edilmektedir. Yani boyal? kutu profil ler iki farkl? tipte üretilmektedirler. Anti pas boyal? kare profiller ve Antipas boyal? dikdöktgen profiller. Kutu profillerin en çok kullan?ld??? alan elbette in?aat sektörüdür. Boyal? Kare Profil Boyal? kare profil, Çat? ve Cephe kaplama da kullan?lan antipas boyal? kutu profillerin kullan?m ömründen dolay tercih edilirler. Kutu profillerin anti pas boyal? yap?lmas?n?n faydalar? aras?nda ilk öncelik metalin uzun süre paslanmamas?n? sa?lamas?d?r. Antipas boya çelik malzemeye hem paslanmama özelli?i katar hem de kolay boya tutmas?n? […]

ja???