????????çat? sac

Metal Çat? Kaplamas?

metal çat? kaplamas?

Metal Kiremit Kaplamas? Metal kiremit kaplamas? birçok metal malzeme ile uygulamas? yap?labilen çat? sistemleri, tasar?mc?lara hafif, modern çizgilere sahip ve uzun ömürlü bir çat? sistemi olana?? tan?r. Boyal? sac, galvaniz sac dan yap?lan metal çat? trapezi uygulamalar? farkl? uygulama tekniklerine sahiptir. Metal Çat? Kaplamas? Metal çat? kaplamas? uzun ömürlü, su almayacak ?ekilde detayland?r?lm??, genle?melere izin veren, su tahliyesi iyi planlanm?? sistemlere en iyi örneklerden biri metal çat? kaplamalar?d?r. En az %5 çat? e?imine uygulanabilen kenet sistem kaplamalar, rüzgardan az etkilenen, hafif çat?lar tasarlanmas?na yard?mc? olur. Klasik kenet ve çift kenet sistem olarak uygulanabilen kenet sistemler, uzun çat? levhalar?n tek parça montaj?na izin verir. Her türlü detay ve birle?imi çözülmü? sistemlerin […]

ja???