????????çelik kimyasal özellikleri

要素の略語

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri

化学元素に使用される略語と記号 記号 元素 C 炭素 Mn マンガン P リン S 硫黄 Si ケイ素 Al アルミニウム Cu 銅 N 窒素 O 酸素 H 水素 Ca カルシウム Ti チタン V バナジウム Cr クロム Ni ニッケル Mo モリブデン Nb ニオブ ( コロンビウム ) B ホウ素 Sn スズFe 鉄 Zn 亜鉛 Pb 鉛 As 砒素 W タングステン (タングステン) Zr ジルコニウム Re 耐力 Rm 引張強さ Rp0.2 高温耐力 BH2 加熱後の耐力増加額? A 伸び (%) A5 伸び (L0 = 5.65x?S0) A50 伸び (L0 = 50 mm) A80 伸び (L0 = 80 mm) A100 伸び (L0 = 100 mm) A200 伸び (L0 = 200 […]

Karbon Çelik Nedir?

Karbon Çelik Nedir? Karbon çeli?i a??rl???n?n % 2.1’ine kadar karbon elementi içerir. Amerikan Demir Çelik Enstitüsü (ASISI), a?a??daki özellikleri ile karbon çeli?i tan?mlamaktad?r: Krom, kobalt, nikel, titanyum, tungsten, vanadyum veya di?er korozyona dayan?kl? metaller için minimum içerik gereksinimi yoktur. Gereken minimum bak?r % 0,40’? geçmemelidir. Manganezin azami % 1.65’i geçmemelidir. Maksimum bak?r % 0,6’y? geçmemelidir Maksimum silikon % 0,6’y? geçmemelidir Karbon çelik faydalar nelerdir?  Yüksek karbon elementinin kullan?lmas? çeli?in yap?sal özelliklerini de?i?tirir. Daha detayl? olarak, daha güçlü ve daha mukavementli hale gelir. Bu yüzden birçok k?l?ç, b?çak ve di?er silahlar yüksek karbonlu çelikten üretilmi?tir. Tarihte Japonya’da k?l?ç ustalar? katana gibi k?l?çlarda kullan?lmak üzere özel bir tür yüksek karbonlu çelik olan tamahagan’?n yapt?. Karbon çeli?i, […]

ja???