????????çelik sac dilme

Rulo Sac Dilme Hatt?

dilme sac

Rulo Sac Dilme Hatt? S?cak veya So?uk haddelenmi? çelik sac dilme hassas bobin çelik sac dilme i?lemini yapmakta kullan?lan makinelerin birle?kesidir. Geni? rulo çelik veya metal sac bobinlerinin bir kesiciden uzunlamas?na aç?larak ve daha dar bobinlere kesildi?i bir i?lemdir. Rulo çelik sac bobinler, kesiciden geçerken, son derece keskin dairesel b?çaklar (biri üst di?eri alt kar??l?kl?) dilme i?lemini yapar. Rulo çelik sac dilme b?çaklar? farkl? geni?liklerde saclar? rulo ?erit yapmak için hareket ettirilebilir ve ayarlanabilmektedir. Rulo Sac Dilme Hatt? Makineleri Rulo sac dilme makinesi üç ana makineden olu?ur,Rulo sac aç?c?, Rulo sac do?rultucu veya rulo sac ütüleme, Rulo sac dilme ard?ndan rulo sac sar?m makinesi gelmektedir. Çelik dilme i?leminin kalitesini optimize […]

ja???