????????deprem odas?

Deprem Kabini ?malat?

deprem kabini

Deprem Kabini ?malat? Deprem kabini, çelik kolon, kiri? ve panellerden olu?an çelik bir yap?d?r. A??r ekipmana ihtiyaç duymadan acil bir durumda kolayl?kla monte edilebilir. Bu, depreme dayanacak ?ekilde in?a edilmi? prefabrik panellere sahip modüler bir kabindir. Ürünlerimiz, yerel yönetimler ve afet yard?m kurulu?lar? taraf?ndan acil durum haz?rl?k programlar?nda kullan?lmaktad?r. Deprem kabinleri, tek aile, çok aile ve bar?nak planlamas? için üç boyutta gelir. Deprem kabini çelik yap? ve çinko levhalardan yap?lm??t?r. Sismik önleme özelli?i 10 derece, korozyon önleme özelli?i 8 derece ve bozulma önleyici özelli?i 8 derecedir. Deprem kabini acil kullan?ma haz?r çelik kabindir. ?lk yard?m çantas? ve yiyecekleri içerir. Deprem kabininin d??? oluklu mukavva ile kaplanm??t?r. Kabin, ASCE 41-06/Dimensions 2005 […]

ja???