????????galvaniz

Korozyona dayan?kl? sac : dx51 kalite galvanizli sac

galvanizli-sac-fiyatlari

Galvaniz sac fiyatlar? Galvaniz sac fiyatlar? çelik fiyatlar?na ba?l? olarak de?i?mektedir. Çelik fiyatlar?n? ö?renmek için buraya t?klay?n?z. dx51 kalite galvanizli sac fiyatlar? galvaniz kaplama kal?nl???na, galvaniz rulo sac?n kal?nl???na ve geni?li?ine göre de?i?mektedir. Galvaniz sac a??rl?klar? Galvaniz sac a??rl?klar? için a?a??daki tabloyu inceleyebilirsiniz.   Galvaniz sac kal?nl??? (mm) 1000×2000 (kg) 1200×2400 (kg) 1250×2500 (kg) 1500×3000 (kg) 0,25 mm 4,00 5,76 6,25 9,00 0,30 mm 4,80 6,91 7,50 10,80 0,35 mm 5,60 8,06 8,75 12,60 0,40 mm 6,40 9,22 10,00 14,40 0,45 mm 7,20 10,37 11,25 16,20 0,50 mm 8,00 11,52 12,50 18,00 0,55 mm 8,80 12,67 13,75 19,80 0,60 mm 9,60 13,82 15,00 21,60 0,70 mm 11,20 16,13 17,50 25,20 […]

波形屋根?髪?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oluklu Çat? sac? Kaplama Levhalar?, s?cak dald?rma galvanizli çelikten yap?lm?? oluklu desenli çat? kaplama saclar?d?r. Bunlar?n tamam? so?uk haddeleme tekni?i ile ondüle edilmektedir. Bu tabakalar?n e?ilme mukavemetini artt?rmak için tabakalarda oluklar sa?lanm??t?r.   Oluklu çat? sac?n?n özellikleri: 1. mükemmel i?lenebilirlik. 2. Yüksek korozyon direnci. 3. ?yi kaynaklanabilirlik. 4. Yüksek sertlik. 5. Uzun servis ömrü. [/vc_column_text][vc_single_image image=”3602″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Oluklu Çat? Sac? Özellikleri   Galvanizli oluklu çat? sac? üretimi için gerekli olan galvaniz rulo özellikleri ?u ?ekildedir: Çinko Kaplama ? 60-275g Kal?nl?k Aral??? ? 0.14-1.5mm Bobin ?ç Çap? ? 508mm Bobin a??rl??? ? 3-5MT Yüzey ? Normal / mini / s?f?r pul, krom kaplama, cilt geçi?i, kuru ya?s?z vb. Geni?lik aral??? ? […]

Galvaniz sac fiyatlar?

galvaniz-sac-nedir

Galvaniz Sac Fiyatlar? Galvaniz sac fiyatlar? belirleyen bir çok faktör vard?r. Bu de?erleri ham madde de?erlemesi olarak baz almak gerekir hurda fiyatlar? veya benzeri çelik ham maddesi olan demir cevheri fiyatlar?ndan ba?lamak gerekir. Hurda fiyatlar?  ya da demir cevheri fiyatlar? sonras?nda Slab fiyatlar? gelmektedir. Slab denilen malzeme 50 mm ile 250 mm aras? olan kal?n levha çeliklerdir. Kal?n levha çeliklerin önce s?cak haddeleme sonras?nda ise so?uk haddeleme ile galvaniz kaplama yap?lmaya uygun hale gelmektedir Bütün bu süreçlerin hepsinin maliyetlerinin hepsinin üzerine galvaniz kaplama yani çinko kaplama maliyeti gelmektedir.Galvaniz sac fiyatlar? bu süreçlerin ard?ndan ve elbette di?er i?çilik maliyetlerini hesaba katarak yap?lmaktad?r. Galvaniz Rulo Sac Fiyatlar? Galvaniz rulo sac fiyatlar? sürekli […]

Galvaniz Sac, Galvaniz Çelik, Galvanizli Boru, Galvaniz Profil

Rulo sac kesim fiyatlar?,galvaniz sac kesim fiyatlar?, rulo sac kesim fiyatlar?

Galvanizli Sac rulo çelik sac üreticileri Galvanizli sac rulolar? üretim ?ekli olarak elektroliz veya s?cak dald?rma tercihe edilmektedir. Ülkemizdeki Galvanizli rulo sac üreticileri s?cak dald?rma galvaniz üretim ?ekli ile üretim yapmaktad?r. Bu geçmi? y?llarda kullan?lan elektro galvaniz yönteminden farkl? olarak So?uk haddelenmi? rulo saclar?n s?cak çinko havuzlar?ndan geçirilmesi ile üretilmektedir. ?stanbul, gebze, ?skenderun ve Kdz. Ere?li gibi çelik sanayisinde öncü ?ehirlerde yap?lm?? olan yat?r?mlard?r. Galvanizli Sac Dilme Galvanizli rulo saclar ülkemizde 0,27 mm ile 3 mm aras?nda üretilmektedir. Galvaniz rulo saclar?n geni?likleri ise 20 mm den 2000 mm kadar üretilebilmektedir. Asl?nda galvaniz sac üretimi standart olarak 1000 mm , 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm olarak üretilmektedir. Bu ebatlardan daha dar […]

Genel???  |  ????!trpst#/trp-gettext>
ja???