????????gözya?? desenl sac

Göz Ya?? Desenli Sac nedir?

baklava desenli sac

Göz Ya?? Desenli Sac nedir? Baklaval? sac ya da göz ya?? desenli saclar ingilizce de checkered plate olarak hatta baz? kaynaklarda diamond plate olarak yazmaktad?r. Baklaval? saclar veya göz ya?? desenli saclar s?cak haddeleme yöntemi ile üretilmektedirler. Basitçe baklaval? sac üretimini ?öyle özetleyebiliriz. S?cak haddelenmi? rulo saclar boy açma makinesi ile istenilen boyda aç?l?rlar. Yakla??k 800 dereceye kadar ?s?t?lan plaka halindeki saclar özel merdaneler aras?ndan geçirilerek merdane üzerindeki ?ekli almas? sa?lan?r. Plaka sac kal?nl??? 4mm seçersek baklaval? sac üretimi sonras? kal?nl??? 3 mm ye dü?ecektir. Baklaval? sac üzerindeki desenler 1 mm yüksekli?indedir. S?cak haddeleme sonras? merdanelerden geçen 4 mm sac art?k 3 mm ama desenleri 4 mm gelmektedir. Bu sebepten […]

ja???