????????hea profil fiyatlar?

Hea profil statik de?erleri

Hea profil statik de?erlerinden Zay?f eksen de?erleri a?a??daki gibidir. Hea profil ölçüleri, hea profil a??rl?klar?n? ayr?ca hea profil fiyatlar?na linklerden ula?abilirsiniz. KES?T ZAYIF EKSEN z-z Iz Wel.z Wpl.z  iz cm4 cm3 cm3 cm HE 100 AA 92,06 18,41 28,44 2,43 HE 100 A 133,8 26,76 41,14 2,51 HE 100 B 167,3 33,45 51,42 2,53 HE 100 M 399,2 75,31 116,30 2,74 HE 120 AA 158,8 26,47 40,62 2,93 HE 120 A 230,9 38,48 58,85 3,02 HE 120 B 317,5 52,92 80,97 3,06 HE 120 M 702,8 111,60 171,60 3,25 HE 140 AA 274,8 39,26 59,93 3,45 HE 140 A 389,3 55,62 84,85 3,52 HE 140 B 549,7 78,52 119,80 3,58 […]

Hea profil statik de?erleri

Hea profil statik de?erleri Hea profil statik de?erlerinden kuvvetli eksen de?erleri a?a??daki gibidir. Hea profil ölçüleri, hea profil a??rl?klar?n? ayr?ca hea profil fiyatlar?na linklerden ula?abilirsiniz. KES?T KUVVETL? EKSEN y-y Iy Wel.y Wpl.y iy Avz cm4  cm3 cm3 cm cm2 HE 100 AA 236,5 51,98 58,36 3,89 6,15 HE 100 A 349,2 72,76 83,01 4,06 7,56 HE 100 B 449,5 89,91 104,20 4,16 9,04 HE 100 M 1143,0 190,4 235,80 4,63 18,04 HE 120 AA 413,4 75,85 84,12 4,72 6,90 HE 120 A 606,2 106,3 119,5 4,89 8,46 HE 120 B 864,4 144,1 165,2 5,04 10,96 HE 120 M 2018,0 288,2 350,6 5,51 21,15 HE 140 AA 719,5 112,4 123,8 5,59 […]

Hea profil Yüzey ölçüleri

Hea profil Yüzey ölçüleri Hea profil Ölçüleri ve Hea profil Yüzey alan? ölçüleri ayn? tabloldad?r. KES?T YÜZEY ALANI AL AG m2/m  m2/t HE 100 AA 0,553 45,170 HE 100 A 0,561 33,680 HE 100 B 0,567 27,760 HE 100 M 0,619 14,820 HE 120 AA 0,669 45,940 HE 120 A 0,677 34,060 HE 120 B 0,686 25,710 HE 120 M 0,738 14,160 HE 140 AA 0,787 43,530 HE 140 A 0,794 32,210 HE 140 B 0,805 23,880 HE 140 M 0,857 13,560 HE 160 AA 0,901 37,810 HE 160 A 0,906 29,780 HE 160 B 0,918 21,560 HE 160 M 0,970 12,740 HE 180 AA 1,018 35,510 HE 180 A […]

Hea Profil Ölçüleri

H-profil-fiyatlari

Hea profil a??rl?klar? ile Hea profil ölçüleri ayn? tablodad?r. Hea Profil Ölçüleri KES?T ÖLÇÜLER G h b tw tf r kg/m  mm mm mm mm mm HE 100 AA 12,2 91 100 4,2 5,5 12 HE 100 A 16,7 96 100 5,0 8,0 12 HE 100 B 20,4 100 100 6,0 10,0 12 HE 100 M 41,8 120 106 12,0 20,0 12 HE 120 AA 14,6 109 120 4,2 5,5 12 HE 120 A 19,9 114 120 5,0 8,0 12 HE 120 B 26,7 120 120 6,5 11,0 12 HE 120 M 52,1 140 126 12,5 21,0 12 HE 140 AA 18,1 128 140 4,3 6,0 12 HE 140 A […]

HEAプロファイルとは何ですか?

H-profil-fiyatlari

Avrupa Hea profil standart? profillerdir. ?ngilizce H Beam denilmektedir. H profiller Hea, Heb, Hem gibi farkl? çe?itleri bulunmaktad?r. Hea profil adland?rmas? kulak geni?li?inden gelmektedir. Hea 100 profil a?a??daki ?ekilde de görüldü?ü üzere çelik profilin h ölçüsüne denir. Yani hea 100 profilin yüksekli?i 100 mm dir. Hea profil  üretimi 100 mm geni?likten ba?layarak 1200 mm ye kadar üretilebilmektedir. Hea profil fiyatlar?na buradan ula?abilirsiniz. H profil  patenti 1849 y?l?nda  Alphonse Halbou taraf?ndan patentlenmi?tir. 20. yüzy?l?n ba??nda Amerika da çelik köprü ve gökdelen yap?m?nda kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Ayr?ca Eiffel kulesi yap?m?nda da kullan?lan H profiller çelik konstrüksiyon yap?lar?n vazgeçilmez elemanlar?ndand?r. H profil ölçülerine göre farkl? kalitelerde üretilebilirler. H profiller genellikle s235, s275 ve s355 […]

ja???