????????omega direk ankara

Omega Direk ?stanbul

omega direk istanbul, omega direk ankara, omega direk fiyatlar?, omega direk imalat?

Omega Direk ?stanbul Omega direk istanbul yol kenarlar?nda güvenli?i sa?lamak amac?yla konulan  uyar?c? trafik levhalar?n montaj?na yard?mc? kullan?lan galvaniz kaplamal? çelik direklerdir. Omega direklerin galvaniz kaplama çelikten imal edilmesi sa?lam yap?s?, oksidasyona yani korozyona kar?? direnci onu farkl? iklim ko?ullar?na dayan?kl? k?lar. Delikli Omega direkler uyar?c? trafik levhas? ve di?er benzeri levhalar?n montaj?nda yüksekli?i ayarlanabilmesine olanak sa?lar. Omega Direk istanbul Omega levha direkleri tercih sebepleri :  Galvaniz kaplamal?d?r, Uzun ömürlüdür, Boru direklerden fark? levhalar sabit kal?r dönme yapmaz, Delik adedi fazla oldu?undan istenilen yüksekli?e levha montaj? yap?labilir Montaj? kolayd?r, Omega direklerin üzerine birden fazla levha ba?lanabilir, Tekrar kullan?m? mümkündür, Omega direklerin bükülmesi zordur, Omega direk ömrü ortalama 20 y?ld?r, Omega […]

オメガマスト

Omega Direk Omega direk genellikle olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan galvaniz kaplamal? çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direk lerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar. Omega direk 149 mm ve 136 mm olarak farkl? ölçülerde imal edilebilirler. Omega direk ler siyah çelik sac’dan imal edilmektedir. Omega trafik dire?i istanbul imalathanemizde üretimini gerçekle?tirmekteyiz. Omega Direk Özellikleri Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r. Omega direk sac […]

エラー: コンテンツは保護されています!!
ja???