????????rulo sac boy kesme

Çelik Servis Merkezi

çelik servis merkezi,rulo sac boy kesme, rulo sac dilme, sac dilme, sac kesme

Çelik Servis merkezleri genellikle rulo veya plaka saclar?n kullan?c?ya gönderilmeden önce çeli?in baz? i?lemlerden geçmesi tercih edilir.Çelik servis merkezleri içerisinde bulunan sac dilme makinas?, sac boy kesme makinas?, sac paketleme makinas? veya plaka ebatland?rma makinalar? ile çelik kullanan firmalara hizmet ederler. Sac boy kesme i?lemi,gerek paslanmaz çelik rulo sac olsun gerekse çelik rulo saclar için, rulo saclar?n boy kesilmesinden veya belirli boyutlarda uzunlamas?na plaka haline getirilmesi i?lemine deni?mektedir. Plaka saclar sevk edilmeden önce ambalajlama makinalar? ile yol boyunca ?slanmamas? veya atmosferik etkenlerden korunmas? için muhafaza edilmek üzere üzeri kaplanmaktad?r. Çelik servis merkezleri de üreticiye uygun paketleme ve sevkiyat?n yap?lmas?ndan sorumludur. Sac boy kesme i?lemi sonras? paketlenmi? halde sevk edilen paket […]

ja???