????????s235 kalite sac

St37 – s235jr kalite çeliklerin özellikleri

Is?ya Dayan?kl? Çelik kaliteleri

St37 – s235jr kalite çeliklerin özellikleri St37  – s235jr kalite Yap?sal çelikler , standart enine kesit ?ekillerinden olu?an belli çelik s?n?flar?na sahip ve endüstri standartlar? olan  yap? malzemeleridir. Kimyasal bile?imleri , mekanik özellikleri belli uygulamalara göre formüler edilmi? yap?sal çelik kaliteleri bulunmaktad?r. Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) bir alt kümesi olan Avrupa Demir ve Çelik Standardizasyon Komitesi (ECISS) taraf?ndan yönetilen EN 10025 Avrupa Standard?na Avrupa da uygulanacak bir çelik yap? için kaç?n?lmazd?r. Avrupa yap?sal çelik kalitelerinin farkl? örnekleri bulunmaktad?r : – S195, S235, S275, S355, S420 ve S460. Yap?sal çelik uygulamas? Avrupa Birli?inde yap?lacaksa, bütün avrupa ülkelerinde geçerli üç ortak yap?sal çelik kalite stansart? olan S235, S275 ve S355 tercih etmektedirler. […]

ja???