ლაზერული ჭრა სტამბული

cnc ლაზერული ფურცლის ჭრის ფასები, ლაზერული ჭრის ფასები, ლაზერული ჭრის კომპანიები, ლაზერული ლითონის ჭრის სტამბული, ლაზერული ჭრის დუდულუ, ლაზერული ჭრის ანკარა

ლაზერული ჭრა სტამბული

ლაზერული ჭრა სტამბულიარის ერთი ტალღის სიგრძის სინათლის კონცენტრირებული სხივი. ყველა სინათლეს აქვს ტალღის სიგრძე. ცალკე ტალღის სიგრძე გამოიყენება ლითონის ჭრისთვის, ცალკე ტალღის სიგრძე გამოიყენება გალვანზირებული ლითონის ფურცლის ლაზერული ჭრისთვის და ცალკე ტალღის სიგრძე გამოიყენება უჟანგავი ლითონის ფურცლის cnc ლაზერული ჭრისთვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თითოეული ლითონის სინათლის შთანთქმის უნარი განსხვავებულია და ასეც არის. ლაზერული ჭრა სტამბული ის ასევე დაკავშირებულია მოსაჭრელი მასალის სისქესთან და ზედაპირის მდგომარეობასთან.

ანუ, სხვადასხვა მასალა შთანთქავს, ასახავს და გადასცემს ლაზერულ სინათლეს სხვადასხვა რაოდენობით. Cnc ლითონის ლაზერული ჭრის პროცესისთვის მნიშვნელოვანია აირჩიოთ შესაბამისი ტალღის სიგრძე იმ მასალისთვის, რომლის მოჭრასაც აპირებთ. ვინაიდან ლაზერის ენერგია მიმართულია უშუალოდ მასალის ზედაპირზე, მასალა შთანთქავს უამრავ ენერგიას და სინათლეს დნობის ტემპერატურიდან დეგრადაციის ტემპერატურამდე სწრაფი გაცხელების გამო. cnc ლაზერული ჭრა მანქანა მუშაობს CNC ლაზერის სინათლის სხივის ფოკუსირებით ლითონის ფირფიტაზე. ლაზერული ჭრა სტამბული –  ლაზერული შუქი იმდენად მაღალია, რომ ფოკუსირებისას ის ამაღლებს ლითონის მასალის ტემპერატურას, რათა დაიჭრას იმდენად, რომ მასალა დნება ან აორთქლდეს, რაც ჭრის ძალიან მცირე ფოკუსით ხდება.

ლაზერული გაჭრა სტამბოლიამოიღებს ჭრის დროს წარმოქმნილ მდნარ მასალას გაზით გაჭრილი ლითონის ფირფიტიდან. ეს cnc ჭრის მეთოდი არის მეთოდი, რომელიც განსაკუთრებით გამოიყენება ფირფიტების ფურცლების ჭრისას. ლაზერული ჭრა სტამბული თქვენთვის სასურველ სისქეში ჩვენი მანქანებით სხვადასხვა სიგრძესა და სიგანეში. ლითონის ფურცლის ლაზერული ჭრა ჩვენ შეგვიძლია.

ლაზერული ჭრის ფასები სტამბულში
ლაზერული ჭრის ფასები სტამბულში

სტამბულის ლაზერული ჭრა ფასები

ლაზერული ჭრა სტამბული მას შეუძლია მრავალი ლითონის მასალის დაჭრა მაღალი სიზუსტით, როგორიცაა ფოლადის ჭრა, სპილენძის ფირფიტის ჭრა, ალუმინის ფირფიტის ჭრა, უჟანგავი ფოლადის ფურცლის ჭრა, ლაზერული კუთხიანი მილების ჭრა, ლაზერული კუთხით პროფილის ჭრა, ლაზერული ფურცლის საჭრელი მანქანებით ჩვენს სტამბულში. Cnc ლაზერული ჭრა მაკიანები ასევე გამოიყენება სხვადასხვა მასალის ჭრისას, გარდა მოძრავი თავებისა და ფირფიტისა, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ კუთხოვან ან 3D ჭრის. შესაძლებელია მრავალი ფოლადის ან ლითონის მასალის ლაზერული ჭრა, როგორიცაა H განყოფილების ჭრა ან შედუღებული მილის ჭრა. Მსოფლიოში % პროგნოზირებს, რომ ლაზერული საჭრელი მანქანების ბაზარი გაიზრდება 8.04 ტემპით 2017-2021 წლებში.

სტამბულის ლაზერული ჭრის მეთოდები

ლაზერის გამოყენებით ჭრისას, cnc ლაზერული ჭრის მეთოდები განსხვავდება დასაჭრელი ლითონის მასალის მიხედვით. cnc ლაზერული ჭრა ამისათვის გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის მრავალი განსხვავებული მეთოდი ზოგიერთი მეთოდია აორთქლება, დნობა და აფეთქება, დნობის დარტყმა და დამწვრობა, თერმული სტრესის გატეხვა, გახეხვა, ცივი ჭრა და წვის სტაბილიზირებული ლაზერული ჭრა.

ლაზერული ჭრა - აორთქლების ჭრა

აორთქლებისას ფოკუსირებული სხივის სეგმენტი ათბობს მასალის ზედაპირს დუღილის წერტილამდე და ქმნის გასაღების ხვრელს. გასაღების ხვრელი სწრაფად აღრმავებს ხვრელს, რაც იწვევს შთანთქმის უეცარ ზრდას. როგორც ხვრელი ღრმავდება და მასალა სრიალებს, წარმოქმნილი ორთქლი აცვია გამდნარ კედლებს ამოფრქვევის გამო, რაც ხვრელს უფრო დიდს ხდის. ამ მეთოდით ჩვეულებრივ იჭრება არადნობის მასალები, როგორიცაა ხე, ნახშირბადი და თერმორეფიცირებული პლასტმასი.

ლაზერული ჭრა -დნება და აფეთქება

დნება და აფეთქება ან შერწყმის ლაზერული ჭრა იყენებს მაღალ წნევას, რათა ააფეთქოს გამდნარი მასალა, რომელიც წარმოიქმნება ცეცხლისა და აირის შეხვედრის შედეგად ლაზერული ჭრის მეთოდით ჭრის ადგილიდან. ამ მეთოდით, ლაზერული ფურცლის ჭრისთვის საჭირო სიმძლავრე მნიშვნელოვნად მცირდება. მას შემდეგ, რაც მასალა გაცხელდება დნობის წერტილამდე, გაზი მაღალი წნევით იფეთქება გამდნარ ლითონის მასალაზე და ხდება ჭრის პროცესი. ეს გამორიცხავს მასალის ტემპერატურის შემდგომ გაზრდის აუცილებლობას. მასალები, რომლებიც ამ პროცესით იჭრება cnc, ჩვეულებრივ ლითონისაა.

ლაზერული ჭრა -ბოჭკოვანი ლაზერი

ბოჭკოვანი ლაზერული საჭრელი მანქანები cnc ლაზერული ჭრის ყველაზე მძლავრი საშუალებაა. ბოჭკოვანი ლაზერი CO₂ ბევრად უფრო ძლიერია ლაზერულ ჭრასთან შედარებით. ბოჭკოვანი ლაზერული ჭრის ბოჭკო აქტიურად გადაეცემა აპარატის საჭრელ თავს. ბოჭკოვანი ლაზერული ჭრა CO₂-ზე ნაკლებია. ბოჭკოვანი ლაზერული ჭრის სტამბული შესაფერისია ლითონის ფურცლების დასამუშავებლად, როგორიცაა ფოლადის ფირფიტა (ფურცლის ფირფიტა), უჟანგავი ფოლადის ფირფიტა, ალუმინის ფირფიტა, სპილენძის ფირფიტა ან სპილენძის ფირფიტა.

ლაზერული ჭრა - რეაგენტის გათიშვა

რეაქტიული ლაზერული ფურცლის ჭრა ზოგადად ლითონის ფურცლის ჭრაარის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ჭრის ეს მეთოდი, რომელიც ცნობილია როგორც ცეცხლმოკიდებული, ერთ-ერთი ყველაზე ნელი მეთოდია. მიუხედავად იმისა, რომ ლაზერული ჭრის სხვა მეთოდებთან შედარებით უფრო ნელია, ლითონის ფურცლის მასალების სისქე, რომლებისთვისაც სასურველია cnc ლაზერული ჭრა, შეიძლება გაიზარდოს.

ლაზერული ჭრა სტამბული
ლაზერული ჭრა სტამბული

ლაზერული ჭრის ფასები სტამბულში

ლაზერული ჭრის ფასები განსხვავდება დასაჭრელი ფურცლის მასალის სისქის და გასაკეთებელი cnc ლაზერული ჭრის ზომების მიხედვით. ამ ცვლილების მიზეზი ლაზერული შემცირების ფასებში აისახება. თუ ლითონის ფურცლის ლაზერული ჭრა უნდა მოხდეს, ვინაიდან მოსაჭრელი ლითონის ფირფიტის სისქე და მისი ზომა ფირფიტაზე გავლენას ახდენს ჭრის სიჩქარეზე. ლაზერული ფურცლის ჭრის ფასები გაანგარიშების ცვლილებები. ლაზერული ჭრის ფასები გამოითვლება სმ/წმ-ის მიხედვით. Იმის გამო, რომ ლაზერული ჭრის ფასები გაანგარიშებისას მრავალი კრიტერიუმი განიხილება. სხვაობა უჟანგავი ფოლადის ლაზერული ჭრისა და გალვანური ფურცლის ლაზერული ჭრის ფასებს შორის ასევე განპირობებულია მოსაჭრელი ლითონის ფირფიტის ზედაპირის მდგომარეობით.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ნაჩვენებია, როგორც მაგალითი, რამდენ ხანს იჭრება ლითონის ფირფიტა, რომლის სისქის ლაზერი იჭრება. ლაზერული ჭრის ფასები გამოითვლება სმ/წმ-ის მიხედვით. ჩვენ აღვნიშნეთ. იმის გამო, რომ ლაზერული ფურცელი ლითონის ჭრა და ლაზერული ალუმინის ჭრა განსხვავებული სტრუქტურებია, cnc ლაზერულ ჭრაში დახარჯული დრო იგივე სიჩქარით იცვლება.

ლაზერული ლითონის ჭრის ფასები

ლაზერული ჭრის სტამბული, ლაზერული ჭრის dudullu, ლაზერული ჭრის ორმავთული, ლაზერული ფურცლის ჭრა
ლაზერული ჭრა სტამბული, ლაზერული ჭრის დუდულუ, ლაზერული ჭრის ორმავთული, ლაზერული ფურცლის ჭრა, ლითონის ლაზერული ჭრა, ლაზერული ფურცლის ჭრა დუდულით, ორმავთულიანი ლაზერული ფურცლის ჭრა
შეცდომა: კონტენტი დაცულია!!
ka_GEქართული