ქვაბის ფირფიტა

ქვაბის ფირფიტა, 16mo3 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P265 ხარისხის ფურცელი, P235 ხარისხის ფურცელი, P355 ხარისხის ფურცელი, P295 ხარისხის ფურცელი

ქვაბის ფირფიტა

ქვაბის ფირფიტა  ya da diğer adıyla basınçlı kap çelikleri P sembolü ile başlayan kalitelerdir. Kazan sacları basınca dayanıklılıklarından dolayı kazan imalatı ya da benzeri basınca dayanıklı araç üstü ekipman imalatında kullanılabilirler. St 37 kalite ya da s235 grubu çeliklerden farkları P kalite grubu çelik olmalarıdır. P235GH kalite ,P265GH kalite , P355GH kaliteler, 16MO3 Kalite ,P295GH Kalite , P355NH Kalite ,P355NL1 Kalite gibi farklı mukavemente göre çeşitli kaliteleri vardır. Erdemir ქვაბის ფურცელი larını kendi belirlediği kalite numaraları ile tanımlamaktadır. ერდემირის ქვაბის ფურცელი Kaliteleri P235GH – 6335 Erdemir Kalitesi P265GH – 6341 Erdemir kalitesi P295GH – 6347 Erdemir kalitesi P355GH – 6352 Erdemir kalitesi 16MO3 – 6345 Erdemir kalitesi P235TR1 – 3285 Erdemir kalitesi Kazan sacları yapı olarak 450 °C ısıya kadar dayanabilmektedir.

P235GH – 6335 Erdemir ხარისხი

ქვაბის ფურცელი, 6341 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P235 ხარისხის ფურცელი, P235 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P235GH ლითონის სტამბულის ფურცელი, P235 ხარისხის ფოლადის ფირფიტა, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლის ფურცლები, Erdemir ქვაბის ფურცლები, წნევის ჭურჭლის ფოლადები, ფოლადის კომპანიები istanbul, 6341 ხარისხი ერდემირის ფირფიტის ფასები
ქვაბის ფურცელი, 6341 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P235 ხარისხის ფურცელი, P235 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P235GH ლითონის სტამბულის ფურცელი, P235 ხარისხის ფოლადის ფირფიტა, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლის ფურცლები, Erdemir ქვაბის ფურცლები, წნევის ჭურჭლის ფოლადები, ფოლადის კომპანიები istanbul, 6341 ხარისხი ერდემირის ფირფიტის ფასები

P235GH (6335) ხარისხის ფურცლების ქიმიური ანალიზი

სტანდარტული ექვივალენტი ხარისხი ERDEMIR ხარისხის No. C მაქს. წთ P max. S მაქს. მიიღეთ მინ. (3) მაქს. კრ(1) მაქს. C(1) მაქს. ძვ.წ(1) მაქს. Nb მაქს. ნი(1) მაქს. ტიმაქსი. V მაქს.
EN 10028-2 P235GH 6335 0.16 მაქს. 0,35 0.60-1.20 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P235GH ხარისხი ქვაბის ფურცელითურქეთში პროდუქციას მხოლოდ Erdemir აწარმოებს. P235GH ხარისხის ფოლადის ფურცლები არის 6335 ხარისხის ექვივალენტური Erdemir ხარისხის. Erdemir 6335 ხარისხის ფოლადების აღწერილობაში წერია „საქვაბის ფოლადები, რომლებიც შესაფერისია მაღალი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში გამოსაყენებლად“.  

P265GH – 6341 Erdemir ხარისხი

ქვაბის ფურცელი, 16mo3 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P265 ხარისხის ფურცელი, P235 ხარისხის ფურცელი, P355 ხარისხის ფურცელი, P295 ხარისხის ფურცელი, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლის კომპანიები, Erdemir ქვაბის ფურცელი, წნევის ჭურჭლის ფოლადები
ქვაბის ფურცელი, 16mo3 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P265 ხარისხის ფურცელი, P235 ხარისხის ფურცელი, P355 ხარისხის ფურცელი, P295 ხარისხის ფურცელი, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლის კომპანიები, Erdemir ქვაბის ფურცელი, წნევის ჭურჭლის ფოლადები

P265GH (6341 ) kalite kazan sacların kimyasal analizi

სტანდარტული ექვივალენტი ხარისხი ERDEMIR ხარისხის No. C მაქს. წთ P max. S მაქს. მიიღეთ მინ. (3) მაქს. კრ(1) მაქს. C(1) მაქს. ძვ.წ(1) მაქს. Nb მაქს. ნი(1) მაქს. ტიმაქსი. V მაქს.
EN 10028-2 P265GH 6341 0.20 მაქს. 0,40 0.80-1.40 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P265GH ხარისხის წნევის მდგრადი ფურცლების ERDEMIR ხარისხი არის 6341. Erdemir 6341 ხარისხის ქვაბის ფურცლების წარმოების დიაპაზონი იწყება 4მმ-დან.

ქვაბის ფურცელი, 16mo3 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P265 ხარისხის ფურცელი, P235 ხარისხის ფურცელი, P355 ხარისხის ფურცელი, P295 ხარისხის ფურცელი, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლის კომპანიები, Erdemir ქვაბის ფურცელი, წნევის ჭურჭლის ფოლადები
ქვაბის ფურცელი, 16mo3 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P265 ხარისხის ფურცელი, P235 ხარისხის ფურცელი, P355 ხარისხის ფურცელი, P295 ხარისხის ფურცელი, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლის კომპანიები, Erdemir ქვაბის ფურცელი, წნევის ჭურჭლის ფოლადები

P295GH – 6347 Erdemir ხარისხი

ქვაბის ფურცელი, 6347 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P295 ხარისხის ფურცელი, P295 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P295GH ლითონის სტამბულის ფურცელი, P295 ხარისხის ფოლადის ფირფიტა, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლების კომპანიები, Erdemir ქვაბის ფურცლები, წნევის ჭურჭლის ფოლადები, ფოლადის კომპანიები სტამბული
ქვაბის ფურცელი, 6347 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P295 ხარისხის ფურცელი, P295 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P295GH ლითონის სტამბულის ფურცელი, P295 ხარისხის ფოლადის ფირფიტა, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლების კომპანიები, Erdemir ქვაბის ფურცლები, წნევის ჭურჭლის ფოლადები, ფოლადის კომპანიები სტამბული

P295GH (6347) ხარისხის ქვაბის ფურცლების ქიმიური ანალიზი

სტანდარტული ექვივალენტი ხარისხი ERDEMIR ხარისხის No. C მაქს. წთ P max. S მაქს. მიიღეთ მინ. (3) მაქს. კრ(1) მაქს. C(1) მაქს. ძვ.წ(1) მაქს. Nb მაქს. ნი(1) მაქს. ტიმაქსი. V მაქს.
EN 10028-2 P295GH 6347 0.08 – 0.20 0,40 0.90-1.50 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P295GH სტანდარტული ხარისხის ფურცლები Erdemir ხარისხი მისი ექვივალენტია 6347. 6347 ხარისხის პრესის წინააღმდეგობა უფრო მაღალია, ვიდრე 6335 და 6341 კლასები. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქვაბის ფურცლების წნევის წინააღმდეგობა იზრდება P235GH, P265GH, P295GH, P355GH.

p355 ხარისხი - Erdemir 6345 ხარისხი
p355 ხარისხი – Erdemir 6345 ხარისხი

P355GH – 6352 Erdemir ხარისხი

ქვაბის ფურცელი, 6352 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P355 ხარისხის ფურცელი, P355GH ხარისხის ფოლადის ფურცლის ფასი, P35GH ლითონის სტამბულის ფურცელი, P355 ხარისხის ფოლადის ფირფიტა, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლების კომპანიები, 6352 Erdemir ქვაბის ფურცლები, წნევის ჭურჭლის ფოლადები, ფოლადის კომპანიები სტამბულში
ქვაბის ფურცელი, 6352 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, P355 ხარისხის ფურცელი, P355GH ხარისხის ფოლადის ფურცლის ფასი, P35GH ლითონის სტამბულის ფურცელი, P355 ხარისხის ფოლადის ფირფიტა, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლების კომპანიები, 6352 Erdemir ქვაბის ფურცლები, წნევის ჭურჭლის ფოლადები, ფოლადის კომპანიები სტამბულში

355GH (6352) ხარისხის ქვაბის ფურცლების ქიმიური ანალიზი

სტანდარტული ექვივალენტი ხარისხი ERDEMIR ხარისხის No. C მაქს. წთ P max. S მაქს. მიიღეთ მინ. (3) მაქს. კრ(1) მაქს. C(1) მაქს. ძვ.წ(1) მაქს. Nb მაქს. ნი(1) მაქს. ტიმაქსი. V მაქს.
EN 10028-2 P355GH 6352 0.10 – 0.22 0,60 1.10-1.70 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,040 0,30 0,03 0,02

P355GH ხარისხის ფოლადების ERDEMIR ხარისხის ექვივალენტი არის 6352 ხარისხი. Erdemir 6352 ხარისხის ქვაბის ფურცლებს აქვთ ძალიან მაღალი წნევის წინააღმდეგობა, როგორც ძალა. გარდა ამისა, ის გვხვდება ფოლადებში, რომლებიც გამოიყენება ერდემირის მიერ წარმოებული წნევის მდგრადი მილების წარმოებაში.

16mo3 ხარისხის ფურცელი
16mo3 ხარისხის ფურცელი

16MO3 – 6345 Erdemir ხარისხი

ქვაბის ფურცელი, 6345 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, 16MO3 ხარისხის ფურცელი, 16MO3 ხარისხის ფოლადის ფურცელი ფასი, 16mo3 ლითონის სტამბულის ფურცელი, 16mo3 ხარისხის ფოლადის ფირფიტა, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლის კომპანიები, 6345 Erdemir ქვაბის ფურცლები, წნევის ჭურჭლის ფოლადები, ფოლადის კომპანიები სტამბულში
ქვაბის ფურცელი, 6345 ხარისხის ფოლადის ფურცელი, 16MO3 ხარისხის ფურცელი, 16MO3 ხარისხის ფოლადის ფურცელი ფასი, 16mo3 ლითონის სტამბულის ფურცელი, 16mo3 ხარისხის ფოლადის ფირფიტა, ქვაბის ფურცლის ფასები, ქვაბის ფურცლის კომპანიები, 6345 Erdemir ქვაბის ფურცლები, წნევის ჭურჭლის ფოლადები, ფოლადის კომპანიები სტამბულში

16MO3 (6345) ხარისხის ქვაბის ფურცლების ქიმიური ანალიზი

სტანდარტული ხარისხი ERDEMIR ხარისხის No. C წთ P max. S მაქს. მაქს. N მაქს. Cr მაქს. Cu max. ძვ.წ ნი მაქს.
EN 10028-2 16Mo3 6345(1) 0.12-0.20 0.40-0.90 0,025 0,010 0,35 0,012 0,30 0,30 0.25-0.35 0,30

Erdemir ხარისხის 16MO3 ხარისხის ქვაბის ფოლადების ექვივალენტი, ანუ წნევის მდგრადი ფოლადის ფურცლები არის 6345 ხარისხის.  

შეცდომა: კონტენტი დაცულია!!
ka_GEქართული