ტეგის არქივი: demiryolu profili

Tren Rayı Profili Ağırlıkları

სარკინიგზო მატარებლის სარკინიგზო პროფილი, სარკინიგზო რელსი, სარკინიგზო პროფილი, მატარებლის სარკინიგზო პროფილი, სარკინიგზო რელსი, შუალედური სარკინიგზო რკინა, ამწის სარკინიგზო პროფილი

Demiryolu Tren Ray Profilleri Ağırlıkları Ray Tipi kg/mt ·         33 E1 33,47 ·         46 E2 46,27 ·         49 E1 49,39 ·         UIC49 49,43 ·         50 E4 50,17 ·         UIC 50 50,46 ·         R50 ,P50 51,8 ·         54 E4 54,31 ·         UIC54 54,43 ·         54 E1 54,77 ·         60 E2 60,03 ·         60 E1 60,21 ·         […]

შეცდომა: კონტენტი დაცულია!!
ka_GEქართული