ელემენტების აბრევიატურები

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
აბრევიატურები და სიმბოლოები, რომლებიც გამოიყენება ქიმიური ელემენტებისთვის
სიმბოლო ელემენტი
C Ნახშირბადის
წთ მანგანუმი
ფოსფორი
გოგირდის
სი სილიკონი
მიიღეთ ალუმინის
C სპილენძი
აზოტი
ᲘᲡ ᲐᲠᲘᲡ ჟანგბადი
წყალბადი
დაახ კალციუმი
ტი ტიტანის
ვანადიუმი
კრ ქრომი
ნი ნიკელი
ძვ.წ მოლიბდენი
ნბ ნიობიუმი (კოლუმბიუმი)
ბორი
Ბატონი. ქილა
ფე რკინა
ზნ თუთია
პბ ტყვია
ტუზი დარიშხანი
ვოლფრამი
ზრ ცირკონიუმი
რომ მოსავლიანობის ძალა
დაჭიმვის სიმტკიცე
p0.2 მაღალი ტემპერატურის მოსავლიანობის ძალა
BH2 მიედინება გაცხელების შემდეგ
სიძლიერის გაზრდის რაოდენობა
დრეკადობა (%)
5 დრეკადობა (ლ= 5,65x√S0)
50 დრეკადობა (ლ= 50 მმ)
80 დრეკადობა (ლ= 80 მმ)
100 დრეკადობა (ლ= 100 მმ)
200 დრეკადობა (ლ= 200 მმ)
0 საცდელი ღეროს განივი ფართობი (მმ²)
0 სატესტო ჯოხის საწყისი ლიანდაგის სიგრძე
ნომინალური სისქე (მმ)
ტონა
მუდმივი დრეკადობის მაჩვენებელი
დრეკადობა-გამკვრივების მაჩვენებელი
ზედაპირის უხეშობა (მკმ)
გადატრიალება ზემოქმედების ტესტი
კვ დარტყმის ენერგია, ჯოული (J)
ტემპი. ტესტის ტემპერატურა (˚C)
დასაკეცი დასაკეცი ტესტი
კმი დასაკეცი მანდრიუსის რადიუსი
კმჩ დასაკეცი მანდრილის დიამეტრი
ყველაზე. განივი საცდელი ჯოხი
ზომა. გრძივი სატესტო ჯოხი
HRB Rockwell-B სიმტკიცე
წთ. სულ მცირე
მაქს. უმეტესობა
= თანაბარი
< Პატარა
ნაკლები ან ტოლი
> Დიდი
უფრო დიდი ან თანაბარი
შეცდომა: კონტენტი დაცულია!!
ka_GEქართული