სტამბულის ბეტონის ტრაპეცია

boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama

სტამბულის ბეტონის ტრაპეცია Fiyatlar? günlük olarak de?i?mektedir.

Beton alt? trapez saclar? galvaniz saclardan üretilmektedir.

38/151 formunda ve farkl? formalarda üretilen trapez saclar?n üzerinde belli aral?klarla özel izler bulunmaktad?r. Betonun daha sa?l?kl? tutunabilmesi için yap?lan bu formlama sonras? kolayl?kla beton alt? trapezi uygulamas? yap?labilmektedir.

?STANBUL BETON ALTI TRAPEZ SAC

?stanbul da bulunan beton alt? trapez sac üretim tesisimizde bir çok farkl? form üretebilmekteyiz.

Beton alt? trapez sac formalar?

 

27/200/81 beton alt? trapez

27/200/100 beton alt? trapez

38/151 beton alt? trapez
38/151/76 beton alt? trapez

38/151/90 beton alt? trapez

60/940 beton alt? trapez

75/750 beton alt? trapez

?stanbul Beton alt? Trapez Sac
სტამბულის ბეტონის ქვე? ტრაპეციის ფურცელი

სტამბულის ბეტონის ტრაპეცია ÖLÇÜLER?

Bir kaç farkl? formda üretimini yapt???m?z Beton trapezi 60/940 formu genellikle konut yap?lar?nda ara kat dö?emelerinde, endüstriyel yap?lar?n ara kat yap?m?nda, ofis veya plaza ara kat dö?emelerinde, depo veya antrepo ara kat dö?emelerinde de tercih edilebilmektedir. Kullan?lacak oldu?u alandaki yüklere göre yap?lan statik çal??malarda kiri? ara mesafeleri de hesap edilerek uygun trapez çelik sac kal?nl?klar? belirlenmelidir. Mü?terilerimize önerimiz mutlaka yap?lar?n?z?n statik hesaplar?n? do?ru yapt?rtarak trapez sac sipari?i vermeleridir.

ჩვენი ბეტონის ტრაპეციული ფურცლის ფორმას ეწოდება 60/940. 60 მმ განზომილება არის სიმაღლის გაზომვა გალვანზირებული ფოლადის იატაკიდან. მისი ზომა 940 მმ არის დახურვის არეალის გაზომვა. წმინდა დახურვის ზონა ნიშნავს გვერდიგვერდ მონტაჟს სხვა გემბანის ბეტონის ფსკერის? ღერძი, რომელზედაც მოთავსებულია ტრაპეციის ფურცელი ეწოდება. ანუ 2 ფურცლის გვერდიგვერდ მოთავსებისას იფარება 188 სმ ფართობი. წმინდა დახურვის ზონა მარტო? ჩვენი 94 სმ 60/940 ტრაპეციული ფურცელი დამზადებულია 1250 მმ სიგანის რულონისგან.

38/151/76 ბეტონის ფსკერი? ტრაპეციული ფურცელი 38/151-76 ბეტონის ფსკერი? ტრაპეციული ფურცლის ფასები?, 38/760 ბეტონის ქვე? ტრაპეციული ფურცლის ტექნიკური ნახაზი,38/151 ბეტონის ფსკერი? ტრაპეციული ფურცლის გამოყენება, 38/766 ბეტონის ფსკერი? ტრაპეციული ფურცლის დამზადება, 38/760 ბეტონის ქვე? ტრაპეციული ფურცლის ფირმა, 38/151 ბეტონის ქვე? ტრაპეციული ფურცელი გებზე,38/151 ბეტონის ფსკერი? ტრაპეციული ფურცელი სტამბული 38/151/76 ბეტონის ქვე? ტრაპეციული ფურცლის სიგანე 76 სმ.

 

38/151 ?stanbul Beton Trapez SAC F?YATLARI

0,40 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 ტრაპეციული ფურცლის ფასები 91 cm kapatma alan?
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan? ტლ/მტ

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/კგ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan? ტლ/კგ

0,50 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 ტრაპეციული ფურცლის ფასები 91 cm kapatma alan?  ტლ/მტ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/მტ

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/კგ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/კგ

0,60 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/მტ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/მტ

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/კგ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/კგ

0,70 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/მტ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/მტ

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/კგ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/კგ

0,80 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan? ტლ/მტ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/მტ

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/კგ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/კგ

0,90 MM ?stanbul Beton Trapez SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/მტ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan? ტლ/მტ

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/კგ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/კგ

1,00 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/მტ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan? ტლ/მტ

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/კგ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/კგ

1,20 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/მტ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/მტ

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  ტლ/კგ
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  ტლ/კგ

 

38/151 BOYALI TRAPEZ SAC F?YATLARI

0,40 MM BOYALI TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? ტრაპეციული ფურცლის ფასები 91 cm geni?lik  ტლ/მტ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/მტ

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/კგ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/კგ

0,50 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/მტ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/მტ

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/კგ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/კგ

0,60 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/მტ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/მტ

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/კგ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/კგ

0,70 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik ტლ/მტ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/მტ

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/კგ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/კგ

0,80 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik ტლ/მტ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/მტ

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/კგ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/კგ

0,90 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/მტ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/მტ

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/კგ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik 0 tl/kg

1,00 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/მტ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/მტ

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/კგ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/კგ

1,20 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/მტ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/მტ

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  ტლ/კგ
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  ტლ/კგ

ka_GE???????