Pvc destek sac? imalat? istanbul

pvc destek sac? imalat? istanbul
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Pvc Destek Sac? ?malat? nas?l yap?l?r?

Pvc destek sac? imalat? nas?l yap?l?r anlatmadan üretimde önce kullan?lan malzeme hakk?nda bir bilgi vermek gerekir. Pvd destek saclar? galvaniz rulo sac dan üretilmektedir Galvaniz rulolar?n belirli mir ebatta dilimlenmesi yani rulo dilme yap?lmas? neticesinde istenilen geni?li?e getirilmesi gerekmektedir.

Pvc Destek Sac? imalat?nda kullan?lan malzemelerin özellikleri nelerdir?

Pvc destek sac? imalat?ndan galvaniz rulo sac kullan?l?r demi?tik. Kullan?lacak galvaniz rulolar?n özellikleri aras?nda kesinlikle birinci kalite olmas? gelmelidir. DX51 kalite galvaniz rulo pvc destek sac? üretiminde en çok tercih edilen malzemedir. DX51 kalite galvaniz rulo sac kaplama kal?nl??? genellikle ticari amaçl? kullan?m? olan 100 gr/m2 olarak tercih edilir. 100 gr/m2 çinko kaplama tercih edilmesinin öncelikli sebeplerinden en kolay bulunabilir seçenekler aras?nda yer almas?d?r diyebiliriz.

Pvc destek sac? üretiminde kullan?lan galvaniz rulo kal?nl?klar? :

 • 0,80 მმ გალვანზირებული ხვეული ფურცელი
 • 0.90 მმ გალვანზირებული ხვეული ფურცელი
 • 1 მმ გალვანზირებული კოჭის ფურცელი
 • 1.2 მმ გალვანზირებული კოჭის ფურცელი
 • 1.5 მმ გალვანზირებული ხვეული ფურცელი
 • 2 მმ გალვანზირებული კოჭის ფურცელი
 • 2,5 გალვანზირებული კოჭის ფურცელი
 • 3 მმ გალვანზირებული კოჭის ფურცელი

Pvc destek sac? imalat süreçleri ;

Destek sac? imalat süreçlerinde öncelikle dilinmi? galvaniz rulonun kenar kontrolü yap?lmal?d?r. E?er dilinmi? galvaniz rulonun kenarlar?nda çapak ya da benzeri kusurlar var ise rulo imalata al?nmamal?d?r. Bu tür kusurlar üretim esnas?nda daha büyük sorunlara sebep olabilmektedir. Ayr?ca çinko kaplama durumunun kontrolü de ileride olu?abilecek erken korozyonlar?n önüne geçmek için önemli bir husustur. ?stanbul pvc destek sac? imalat? yaparken kalite ve hatas?z üretim önceliklerimiz aras?ndad?r.

Pvc destek sac? imalat makinas?

Pvc destek sac? imalat? istanbul da yaparken roll form makinalar kullanmaktay?z. Roll form hatlar? yani sürekli bant çekim hatlar?m?z son teknoloji ürünüdür. En kaliteli galvaniz rulolardan imal etti?imiz destek saclar? özenle çemberliyoruz.

pvc destek sac? 58 mm geni?likte dilinmi? galvanize rulodan yap?l?r. Bu geni?lik standart olmakla birlikte projeye ve kal?nl??a göre de?i?ir.

Pvc destek sac? imalat ebatlar? nelerdir?

Pvc destek sac? imalat? istanbul yaparken farkl? ebatlarda üretim yapabilmekteyiz.

?malat?n? yapt???m?z Pvc destek sac? ebatlar? ;

 • 17x31x31
 • 18x25x25
 • 20x34x15
 • 20x30x30
 • 23x23x23
 • 23x25x10
 • 23x27x10
 • 23x30x30x7x7
 • 23x27x27
 • 23x32x32
 • 25x25x25
 • 25x30x30
 • 27,5×27,5×27,5
 • 28x18x10
 • 28x20x20
 • 29x32x24
 • 30x7x7
 • 30x18x18
 • …..

Daha bir çok ebat imalat? yapabilmekteyiz.

PVC საყრდენი sac? Kal?nl?klar? ;

0.80 მმ

0.90 მმ

1მმ

1.2 მმ

1.5 მმ

2მმ

PVC DESTEK SACI
PVC საყრდენი ფურცელი

Pvc sac? istanbul imalat?

 

PVC profili içerisinde kullan?lacak destek sac? kal?nl???n?n standart ebatlarda tercih etmekteyiz.

Pvc sac kal?nl???n? belirlemek için öncelikle PVC Profil kal?nl???, PVC et kal?nl???, kullan?lan destek sac?n?n yüzey geni?li?i gibi farkl? parametreleri bilmek gerekir. Bu bilgiler bize kullan?lacak sac kal?nl???n? ve mukavemet hesaplar?n? vermektedir.

Pvc destek Profili imalat? yapan firmalar, kataloglar?nda, üretilen pvc profil için kullan?lacak galvanizli destek sac?n?n modelini , kal?nl???n? belirtirler.

Destek sac profilleri dx51 kalite galvanizli kaplanmal? sacd?r. 2 kalite olan galvanizle üretilen destek saclar?, ilerleyen dönemlerde paslanma gibi risklerle kar??la??rklar. PVC profil ile bu pas?n bulu?mas? ile içinden akan pas? durdurmak mümkün de?ildir. Bu da profilin veya pencerenin de?i?tirilmesi demektir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=dc6aWp0LogQ” title=”PVC DESTEK SACI ?MALATI”][/vc_column][/vc_row]

ka_GE???????