????? ??????: ASTM standart?

A516 კლასი 70 ფოლადის ქიმიური შემადგენლობა

ASTM A516 kalite çelik mekanik özellikleri

A516 S?n?f 70 Çelik Kimyasal Yap?s? ASTM A516 Grade 70, karbon çeli?i için standart bir spesifikasyondur. Ya? tanklar?nda ve bas?nçl? kaplarda kullan?l?r ve kaynak s?ras?nda çeli?in çentik toklu?unu artt?r?r. En yayg?n olarak kullan?lan Grade 70 dahil olmak üzere dört farkl? A516 çeli?i kalitesi vard?r. Plakalar?n maksimum kal?nl???, bile?imlerine ve mekanik özellik gereksinimlerine ba?l?d?r. Bir kangaldan […]

ka_GE???????