20NiCrMo2 Çelik S?n?f?n?n Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

20NiCrMo2 Çelik S?n?f?n?n Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

20NiCrMo2 çelik kalitesini kullanan baz? endüstriler aras?nda otomotiv üretimi, havac?l?k, makine imalat?, in?aat ve petrol ve gaz bulunmaktad?r. Yüksek mukavemet, tokluk ve a??nma ve yorulmaya kar?? direnç gerektiren uygulamalarda yayg?n olarak kullan?l?r. Örnekler aras?nda di?liler, krank milleri, akslar ve ?anz?man bile?enleri bulunur.

오류: 콘텐츠가 보호됩니다!!
ko_KR???