Beton Alt? Trapez sac

Beton alt? trapez sac

Betn Alt? Trapez Sac

Beton alt? trapez saclar galvaniz rulo saclardan üretilmektedir.  Galvaniz rulo saclar?n roll form makinelerinde ki i?lem süreci ard?ndan ?ekilleri belirlenen beton alt? trapez saclar bir kaç farkl? alan ebatta olabilirler.

Beton Alt? Trapez Sac Uygulama

Son y?llarda in?aatlar?n ço?unda kullan?lmaya ba?lanan beton alt? trapez zemin kal?p uygulama ve maliyetine fayda sa?lam??t?r.Beton alt? trapez uygulamas? yap?lacak yerin öncelikle statik hesaplar?n? bilmek gereklidir.Beton alt? trapez uygulamas? öncesinde istenilen galvaniz sac kal?nl???na göre beton alt? trapez imalat? yap?lmaktad?r.

Çelik yap?larda ara kat beton alt? trapez uygulamas?

Çelik konstrüksiyon yap?larda dayan?mlar? ve beton yap?lara göre esneklik de?erleri farkl?d?r. E?er beton alt? trapez uygulamas? yap?lacak bir çelik konstrüksiyon yap? dü?ünülüyorsa, bu yap?n?n ne kadar alan yüzeyine sahip oldu?u, çelik yap?n?n kaç kaç oldu?u, çelik konstrüksiyon ta??y?c? yükünün ne olmas? gerekti?i gibi bir çok statik ve mekanik hesaplar?n?n bir mühendis taraf?ndan kontrol edilerek kullan?lacak beton alt? trapez galvaniz sac kal?nl???na kara verilmesinde önemli rol oynar. Beton alt? trapez yüzey yap?s?ndaki ç?k?nt? ve girintilerle betonun daha iyi sac yüzeyle birle?mesini sa?lar. Beton alt? trapez montaj?nda stud çivisi denilen uzun montaj çivileri kullan?lmaktad?r. Stud çivi fiyatlar?n? mü?teri temsilcilerimize sorabilirsiniz.

Beton Alt? Trapez Uygulama Faydalar?

Beton alt? trapez uygulama hem beton hem çelik yap?lar?n zemin kal?p maliyetini dü?ürmektedir. Zemin montaj i?çili?inden de avantajlar sa?lamaktad?r

 • Beton alt? trapez sac montaj? kolayd?r
 • Beton alt? trapez sac istenilen ölçülere göre üretilebilir
 • Beton alt? trapez sac firesiz montaj yap?labilmektedir.
 • Beton alt? trapez sac farkl? ölçülerde imalat yap?labilir.
 • Beton alt? trapez sac uzunlu?u istenilen ?ekilde imal edilebilir.
 • Beton alt? trapez sac montajda genellikle iskeleye ihtiyaç duyulmaz
 • Beton alt? trapez sac uygulama maliyeti dü?ürür
 • Beton alt? trapez sac imalat? h?zl?d?r.
 • Beton alt? trapez sac esnektir.
 • Beton alt? trapez sac uzun ömürlüdür.
 • Beton alt? trapez sac stud çivisi ile montaj? kolayca yap?l?r.
 • Beton Alt? Trapez Sac %40 oran?na kadar beton tasarrufu sa?lamaktad?r.

Beton Alt? Trapez Sac Ölçüleri

Beton alt? trapez sac uygulanacak yere göre farkl? geni?lik ve hadve derinliklerinde imalat? yap?labilirler. Beton alt? trapez sac imalat?ndan farkl? geni?likler kullan?lsa da her ebat için istenilen uzunlukta üretilebilir. DX51 Galvaniz rulo saclardan imal edilen Beton alt? trapez sac 12 metre uzunlu?a kadar üretilir.

60/940 Beton alt? Trapez Sac

 

60/940 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 60/940 beton alt? trapez sac teknik çizimi,60/940 beton alt? trapez sac uygulama,60/940 beton alt? trapez sac imalat,60/940 beton alt? trapez sac firmas?,60/940 beton alt? trapez sac gebze,60/940 beton alt? trapez sac istanbul
60/940 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 60/940 beton alt? trapez sac teknik çizimi,60/940 beton alt? trapez sac uygulama,60/940 beton alt? trapez sac imalat,60/940 beton alt? trapez sac firmas?,60/940 beton alt? trapez sac gebze,60/940 beton alt? trapez sac istanbul

60/940 beton alt? trapez sac

60/940 beton alt? trapez sac yukar?daki ?ekilden de görüldü?ü gibi 940 mm yani 94 cm geni?li?e sahiptir. 60/940 beton alt? trapez sac fiyatlar? gakvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik konularak hesaplanmaktad?r. Beton alt? trapez sac fiyatlar? fason i?çili?i ton ba?? 50 usd/tondur. Yani kullan?lacak dx51 kalite galvaniz sac fiyatlar? üzerine nakliye ve ton ba??na 50 usd/ ton maliyet fiyat?n? kolayca bulabilirsiniz.

60/940 beton alt? trapez sac teknik çiziminde görüldü?ü gibi hadve derinli?i 60 mm dir. 60/940 beton alt? trapez sac uygulamas?nda stud çivisi kullan?lmaktad?r. 60/940 beton alt? trapez sac imalat tesisimiz istanbuldad?r. 60/940 beton alt? trapez sac firmas? olarak y?llard?r trapez sac üretimi yapmaktay?z. 60/940 beton alt? trapez sac gebze tesisimizden de sevkiyat yapabilirsiniz. 60/940 beton alt? trapez sac istanbul fiyatlar? gebze fiyatlar? ile ayn?d?r.

beton alt? trapez sac a??rl?klar?, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri
beton alt? trapez sac a??rl?klar?, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri, beton alt? çelik uygulama, deck trapez sac, deck sac?, beton alt? deck sac?

75/750 Beton alt? Trapez Sac

75/750 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 75/750 beton alt? trapez sac teknik çizimi,75/750 beton alt? trapez sac uygulama,75/750 beton alt? trapez sac imalat,75/750 beton alt? trapez sac firmas?,75/750 beton alt? trapez sac gebze,75/750 beton alt? trapez sac istanbul
75/750 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 75/750 beton alt? trapez sac teknik çizimi,75/750 beton alt? trapez sac uygulama,75/750 beton alt? trapez sac imalat,75/750 beton alt? trapez sac firmas?,75/750 beton alt? trapez sac gebze,75/750 beton alt? trapez sac istanbul

Beton Alt? Trapez Deck Sac

Beton alt? trapez saclara deck sac? da denmektedir. Deck saclar? zemin kal?plar? yerine kullan?lan kolay ve h?zl? montaj edilebilir. Uzunlu?u istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kal?p saclar?d?r. Deck sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik eklenerek bulanabilir. Gerek fason beton alt? trapez imalat? gerek beton alt? trapez uygulamas? için (deck uygulamas?) için mü?teri temsilcilerimiz ile görü?ebilirsiniz.

75/750 beton alt? trapez sac yukar?daki ?ekilden de görü?dü?ü gibi 750 mm yani 75 cm geni?li?e sahiptir. 75/750 beton alt? trapez sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik konularak hesaplanmaktad?r. Beton alt? trapez sac fiyatlar? fason i?çili?i ton ba?? 50 usd/tondur. Yani kullan?lacak dx51 kalite galvaniz sac fiyatlar? üzerine nakliye ve ton ba??na 50 usd/ ton maliyet fiyat?n? kolayca bulabilirsiniz.

75/750 beton alt? trapez sac

75/750 beton alt? trapez sac teknik çiziminde görüldü?ü gibi hadve derinli?i 75 mm dir. 75/750 beton alt? trapez sac uygulamas?nda stud çivisi kullan?lmaktad?r. 60/940 beton alt? trapez sac imalat tesisimiz istanbuldad?r. 75/750 beton alt? trapez sac firmas? olarak y?llard?r bir çok çelik yap?n?n zemin uygulamas?n? gerçekle?tirdik. 75/750 beton alt? trapez sac gebze tesisimizden de sevkiyat yapabilirsiniz. 75/750 beton alt? trapez sac istanbul fiyatlar? gebze fiyatlar? ile ayn?d?r.

beton alt? trapez sac a??rl?klar?, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri

beton alt? trapez sac a??rl?klar?, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri, beton alt? çelik uygulama, deck trapez sac, deck sac?, beton alt? deck sac?

38/151 Beton alt? Trapez Sac

38/151 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 38/151 beton alt? trapez sac teknik çizimi,38/151 beton alt? trapez sac uygulama,38/151 beton alt? trapez sac imalat,38/151 beton alt? trapez sac firmas?,38/151 beton alt? trapez sac gebze,38/151 beton alt? trapez sac istanbul
38/151 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 38/151 beton alt? trapez sac teknik çizimi,38/151 beton alt? trapez sac uygulama,38/151 beton alt? trapez sac imalat,38/151 beton alt? trapez sac firmas?,38/151 beton alt? trapez sac gebze,38/151 beton alt? trapez sac istanbul

38/151 beton alt? trapez saclar iki farkl? geni?liklte imal edilirler. 38/151-91 beton alt? trapez sac yani 91 cm geni?li?e sahiptir, 38/151-76 beton alt? trapez sac yani 76 cm geni?li?e sahiptir. Biz önce yukar?daki ?ekilde gördü?ünüz 38/151-91 beton alt? trapez modelini inceleyece?iz.

38/151/91 Beton alt? Trapez Sac

38/151-91 beton alt? trapez sac 91 cm geni?liktedir. 38/151 91 cm beton alt? trapez sac a??rl?klar? kal?nl??a göre de?i?mektedir.

A?a??daki tabloda 38/151-91 cm beton alt? trapez sac a??rl?klar?n? inceleyebilirsiniz. 38/151 deck sac da denildi?ini unutmamak gerekir. Deck sac zemin kal?p sac? olarak tan?mlanmaktad?r.

38/151  91 cm geni?lik Beton Alt? Trapez sac a??rl?k Tablosu

길이 Galvaniz Sac Kal?nl???
0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1mm 1.2mm
2.00m 9.6kg 11.52kg 13.44kg 15.36kg 17.28kg 19.2kg 23.04kg
3.00미터 14.4kg 17.28kg 20.16kg 23.04kg 25.92kg 28.8kg 34.56kg
6.00m 28.8kg 34.56kg 40.32kg 46.08kg 51.84kg 57.6kg 69.12kg
38/151 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 38/151 beton alt? trapez sac teknik çizimi,38/151 beton alt? trapez sac uygulama,38/151 beton alt? trapez sac imalat,38/151 beton alt? trapez sac firmas?,38/151 beton alt? trapez sac gebze,38/151 beton alt? trapez sac istanbul
38/151 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 38/151 beton alt? trapez sac teknik çizimi,38/151 beton alt? trapez sac uygulama,38/151 beton alt? trapez sac imalat,38/151 beton alt? trapez sac firmas?,38/151 beton alt? trapez sac gebze,38/151 beton alt? trapez sac istanbul

38/151-91 beton alt? trapez sac yukar?daki ?ekilden de görüldü?ü gibi 905 mm yani yakla??k 91 cm geni?li?e sahiptir. 38/906 beton alt? trapez sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik konularak hesaplanmaktad?r. Beton alt? trapez sac fiyatlar? fason i?çili?i ton ba?? 50 usd/tondur. Yani kullan?lacak dx51 kalite galvaniz sac fiyatlar? üzerine nakliye ve ton ba??na 50 usd/ ton maliyet fiyat?n? kolayca bulabilirsiniz.

38/906 beton alt? trapez sac teknik çiziminde görüldü?ü gibi hadve derinli?i 38 mm dir. 38/151-91 beton alt? trapez sac uygulamas?nda stud çivisi kullan?lmaktad?r. 38/151-91 beton alt? trapez sac imalat tesisimiz istanbuldad?r. 38/151-91 beton alt? trapez sac firmas? olarak y?llard?r bir çok projeyle referanslar?m?z? eklemekteyiz. 38/151-91 beton alt? trapez sac gebze tesisimizden de sevkiyat yapabilirsiniz. 38/151-91 beton alt? trapez sac istanbul fiyatlar? gebze fiyatlar? ile ayn?d?r.

38/151/91 Beton alt? Trapez Sac Yük Ta??ma Kapasitesi

A?a??daki tabloda 38/151-91 m2 ba??na ta??ma kapasitesi gösterilmi?tir.

A?IK ARALI?I (Mt) 두께(MM)
0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1mm 1.2mm
1.20미터 465kg 555kg 643kg 730kg 817kg 901kg 1068kg
1.40미터 342kg 408kg 472kg 537kg 600kg 662kg 785kg
1,60m 262kg 312kg 362kg 411kg 459kg 507kg 601kg
1.80미터 207kg 247kg 286kg 325kg 363kg 401kg 475kg
2미터 168kg 200kg 231kg 263kg 294kg 325kg 385kg
2.20미터 138kg 165kg 191kg 217kg 243kg 268kg 318kg
2.40미터 116kg 139kg 161kg 183kg 204kg 225kg 267kg
2.60미터 99kg 118kg 137kg 156kg 174kg 192kg 228kg
3.00미터 67kg 80kg 93kg 105kg 118kg 130kg 154kg
Beton alt? trapez sac
Beton alt? trapez sac

38/151/76 Beton alt? Trapez Sac

38/151-76 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 38/760 beton alt? trapez sac teknik çizimi,38/151 beton alt? trapez sac uygulama,38/766 beton alt? trapez sac imalat,38/760 beton alt? trapez sac firmas?,38/151 beton alt? trapez sac gebze,38/151 beton alt? trapez sac istanbul
38/151-76 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 38/760 beton alt? trapez sac teknik çizimi,38/151 beton alt? trapez sac uygulama,38/766 beton alt? trapez sac imalat,38/760 beton alt? trapez sac firmas?,38/151 beton alt? trapez sac gebze,38/151 beton alt? trapez sac istanbul

38/151/76 beton alt? trapez sac 76 cm geni?liktedir. 38/151 76cm beton alt? trapez sac a??rl?klar? kal?nl??a göre de?i?mektedir.38/760 beton alt? trapez sac? olarak da bilinirler.

A?a??daki tabloda 38/760  beton alt? trapez sac a??rl?klar?n? inceleyebilirsiniz. 38/151 deck sac da denildi?ini unutmamak gerekir. Deck sac zemin kal?p sac? olarak tan?mlanmaktad?r.

38/151/76 beton alt? trapez sac yukar?daki ?ekilden de görüldü?ü gibi 760 mm yani yakla??k 76 cm geni?li?e sahiptir. 38/760 beton alt? trapez sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik konularak hesaplanmaktad?r. Beton alt? trapez sac fiyatlar? fason i?çili?i ton ba?? 50 usd/tondur. Yani kullan?lacak dx51 kalite galvaniz sac fiyatlar? üzerine nakliye ve ton ba??na 50 usd/ ton maliyet fiyat?n? kolayca bulabilirsiniz.

38/760 beton alt? trapez sac teknik çiziminde görüldü?ü gibi hadve derinli?i 38 mm dir. 38/151-76 beton alt? trapez sac uygulamas?nda stud çivisi kullan?lmaktad?r. 38/151-76 beton alt? trapez sac imalat tesisimiz istanbuldad?r. 38/151-76 beton alt? trapez sac firmas? olarak y?llard?r bir çok projeyle referanslar?m?z? eklemekteyiz. 38/151-76 beton alt? trapez sac gebze tesisimizden de sevkiyat yapabilirsiniz. 38/151-76 beton alt? trapez sac istanbul fiyatlar? gebze fiyatlar? ile ayn?d?r.

 

beton alt? trapez sac uygulama, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri, beton alt? çelik uygulama, deck trapez sac, deck sac?, beton alt? deck sac?, zemin alt? sac?
beton alt? trapez sac uygulama, beton alt? sac?, beton alt? sac uygulama, beton alt? trapez sac ölçüleri, beton alt? çelik uygulama, deck trapez sac, deck sac?, beton alt? deck sac?, zemin alt? sac?

 

Beton Alt? Trapez Sac Özellikleri

 • 1250mm 및 1000mm 아연 도금 시트로 제조
 • 1 mt den 15 mt ye kadar üretilir
 • 0,60 mm den 1,20 mm ye kadar Dx51 kalite galvaniz sacdan üretilirler
 • 60/940, 75/750/38/760,38/906 olarak farkl? ebatlar? bulunmaktad?r.
 • Ta??y?c? kapasitesi yüksektir.
 • Montaj? kolayd?r.
 • Stud çivisi ile montajlanabilir
deck beton alt? trapez imalat,deck beton alt? trapez fiyatlar?,deck beton alt? trapez istanbul,deck beton alt? trapez gebze,deck beton alt? trapez ankara, deck beton alt? trapez a??rl?klar?,deck beton alt? trapez ölçüleri
deck beton alt? trapez imalat,deck beton alt? trapez fiyatlar?,deck beton alt? trapez istanbul,deck beton alt? trapez gebze,deck beton alt? trapez ankara, deck beton alt? trapez a??rl?klar?,deck beton alt? trapez ölçüleri
ko_KR???