철강은 어떻게 생산됩니까?

철강은 어떻게 생산됩니까?

철강 생산 ve çelik üretimi yöntemleri, 1800 lerin sonlarında endüstriyel üretimin ihtiyacının başlaması ile önemli ölçüde gelişti. Bununla birlikte, Yeni yöntemlerde de hala demirdeki karbon içeriğini azaltmak için oksijen kullanımına dayanmaktadır.

Günümüzde, çelik üretimi geri dönüştürülmüş yani hurda malzemelerin yanı sıra demir cevheri, kömür ve kireçtaşı gibi geleneksel hammaddeleri de kullanmaktadır. 철강 생산자 철강은 일반적으로 기본 산소 제강과 전기로의 두 가지 방법으로 생산되며 이러한 방법은 거의 모든 산업에 사용됩니다. 제철소에서 사용.

Paslanmaz sac üretimi
스테인리스 시트 생산

철강 생산을 몇 가지 단계로 살펴보겠습니다.

İlk adım olan demir üretimi , yüksek fırınlarda eritilen demir cevheri , kok ve kireç ham girdilerini içerir . Sıcak metal olarak da adlandırılan erimiş demir, yine de yüzde 4-4,5 karbon ve onu kırılgan yapan diğer safsızlıkları içerir.

İlk aşama çelik üretiminin iki ana yöntemi vardır: (Bazik Oksijen Fırını, BOF) ve daha modern (Elektrikli Ark Ocağı, EAO) yöntemleri. BOF yöntemleri, bir karıştım fırınında erimiş demire geri dönüştürülmüş hurda çelik ekler.

Yüksek sıcaklıklarda, metal içerisinden oksijen yüksek hızla pompalanır ve bu da karbon içeriğini yüzde 0-1,5’e düşürür. Bununla birlikte, EAO yöntemi, geri dönüştürülmüş çelik hurdalarını, metali eritmek ve yüksek kaliteli çeliğe dönüştürmek için yüksek güçlü elektrik ocakları (1650 C’ye kadar sıcaklıklar) kullanarak birleştirir.

sıcak haddelenmiş rulo
열연 코일

İkinci aşama çelik üretimi, çelik bileşimini ayarlamak için hem BOF hem de EAO yöntemleri ile üretilen erimiş çeliğin yani sıvı çeliğin işlenmesini içerir. Bu, belirli elementlerin eklenmesi veya çıkarılması ve / veya sıcaklık ve üretim ortamının manipüle edilmesi ile yapılır. Elde edilmek istenen çelik türlerine bağlı olarak, aşağıdaki ikinci aşama için çelik üretim süreçleri kullanılabilir:

 • 섞다
 • 냄비
 • 버킷 주입
 • 가스 감소
 • 산소 분사로 밀봉된 아르곤 발포에 의한 조성 조정
sıcak haddeleme işlemi
열간 압연 공정

Sürekli döküm, erimiş çelik kalıplara dökülmesidir, ince bir çelik katmanının katılaşması sağlanacak şekilde soğutulmuş bir kalıba dökülür. Katılaşan çelik merdaneler kullanılarak geri çekilir. Haddeleme sırasında Çelik tamamen soğutulur ve katılaştırılır. Uygulamaya bağlı olarak istenen uzunluklarda kesilir; yassı ürünler için levha haline , uzun ürünler için kütükler haline getirilir. Bu aşamada sıvı çeliğin döküldüğü kalıpların genişliği önemlidir. Eğer bir yassı sac üretimi yapılıyorsa slab dediğimiz kalıplara dökülmelidir.

İlk biçimlendirmede, dökülmüş olan çelik daha sonra, çeşitli şekillerde, genellikle sıcak haddeleme ile, döküm kusurlarını ortadan kaldılır. İstenen şekil ve yüzey kalitesini sağlanacak şeklinde haddeleme yapılır. Sıcak haddelenmiş ürünler yassı ürünlere, uzun ürünlere, dikişsiz borulara , hadde profillerine veya özel ürünlere ayrılır.

Çelik üreticileri son olarak haddeleme teknikleri ile çelik son şeklini alacaktır, burada çeliğe son şeklini ve özelliklerini verir . Bu teknikler şunları içerir:

 • Metalin yeniden kristalleşme noktasının altında yapılan şekillendirme ( soğuk haddeleme ), mekanik değişimi etkiler.
 • 가열 냉각
 • 템퍼링
 • 요청 시 도금(아연도금)
 • 표면 처리
 • 포장
çelik tavlama işlemi
강철 어닐링 공정
오류: 콘텐츠가 보호됩니다!!
ko_KR한국어