Kazan sac? nedir?

Kazan sac? nedir?

Kazan sac? ad?ndan anla??laca?? üzere kazan imalat?nda kullan?lan çelik plaka türüdür. Kazanlar?n genellikle kazanlar?n iç yap?lar?nda kullan?l?rlar. Kazan sac? bas?nca dayan?kl? çeliklerdir. Ticari kalite çelikler S kalite ismlendirmesiyle ba?lar örne?in S235JR gibi, kazan saclar? ise P grubu çeliklerdir. P235GH kalite ,P265GH kalite , P355GH kaliteler, 16MO3 Kalite ,P295GH Kalite , P355NH Kalite ,P355NL1 Kalite gibi farkl? mukavemente göre çe?itleri vard?r.

P235GH Kalite kazan saclar? üretimini Türkiye’de sadece Erdemir yapmaktad?r. P235GH Kalite çelik saclar Erdemir kalite kar??l??? 6335 kalitedir. Erdemir 6335 kalite çeliklerin aç?klamas?nda ” Yüksek s?cakl?k ve bas?nç alt?nda kullan?ma uygun kazan çelikleri “yazmaktad?r.

kazan saclar?
kazan saclar?

P235GH(6335) 품질 시트의 화학적 분석

표준 등가물 품질 ERDEM?R
품질 번호

최대
미네소타
최대
에스
최대
얻다
N(3)
최대
cr(1)
최대
(1)
최대
기원전(1)
최대
NB
최대
(1)
최대

최대
V
최대
EN 10028-2 P235GH 6335 최대 0.16 0,35 0.60-1.20 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P265GH kalite bas?nca dayan?kl? saclar?n ERDEM?R kalitesi 6341 dir. Erdemir 6341 kalite kazan saclar? üretim aral??? 4mm den ba?lamaktad?r.

P265GH(6341) 품질 보일러 시트의 화학 분석

표준 등가물 품질 ERDEM?R
품질 번호

최대
미네소타
최대
에스
최대
얻다
N(3)
최대
cr(1)
최대
(1)
최대
기원전(1)
최대
NB
최대
(1)
최대

최대
V
최대
EN 10028-2 P265GH 6341 최대 0.20 0,40 0.80-1.40 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P295GH standart kalite saclar?n Erdemir kalite kar??l??? 6347 dir. 6347 kalite bas?na dayan?m? 6335 ve 6341 kalitelerine göre daha yüksektir. Yani Kazan saclar?nda bas?nca dayan?kl?l?k P235GH , P265GH,P295GH,P355GH artmaktad?r.

16mo3 Kalite Sac
16mo3 품질 시트

P295GH(6347) 등급 보일러 시트? 화학 분석

표준 등가물 품질 ERDEM?R
품질 번호

최대
미네소타
최대
에스
최대
얻다
N(3)
최대
cr(1)
최대
(1)
최대
기원전(1)
최대
NB
최대
(1)
최대

최대
V
최대
EN 10028-2 P295GH 6347 0.08 – 0.20 0,40 0.90-1.50 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P355GH kalite çeliklerin ERDEM?R kalite kar??l??? 6352 Kalitedir. Erdemir 6352 kalite kazan saclar? mukavement olarak bas?nca dayan?m? çok yüksektir. Ayr?ca erdemir’in üretti?i bas?nca dayan?kl? boru yap?m?nda kullan?lan çeliklerde bulunmaktad?r.

P355GH(6352) 품질 보일러 시트의 화학 분석

표준 등가물 품질 ERDEM?R
품질 번호

최대
미네소타
최대
에스
최대
얻다
N(3)
최대
cr(1)
최대
(1)
최대
기원전(1)
최대
NB
최대
(1)
최대

최대
V
최대
EN 10028-2 P355GH 6352 0.10 – 0.22 0,60 1.10-1.70 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,040 0,30 0,03 0,02

16MO3 품질의 보일러 강재, 즉 내압성. 강판? n Erdemir 품질 상호? 6345 품질입니다.

p355 kalite - erdemir 6345 kalite
p355 kalite – erdemir 6345 kalite

16MO3(6345) 품질 보일러 시트의 화학 분석

기준 품질 ERDEM?R
품질 번호
미네소타
최대
에스
최대

최대
N
최대
cr
최대

최대
기원전
최대
EN 10028-2 16Mo3 6345(1) 0.12-0.20 0.40-0.90 0,025 0,010 0,35 0,012 0,30 0,30 0.25-0.35 0,30

P235TR1 Kalite kazan saclar? özellikle bas?nca dayan?kl? boru yap?m?nda kullan?lmak üzere üretilmi?tir. P235TR1 kalite kazan saclar?n?n Erdemir kalite kar??l??? 3285 Kalitedir.

P235TR1 (3285) Kalite kazan borusu saclar?n?n kimyasal özellikleri

기준 품질 ERDEM?R
품질 번호
미네소타
최대
에스
최대

최대
N
최대
cr
최대

최대
기원전
최대
EN 10028-2 16Mo3 6345(1) 0.12-0.20 0.40-0.90 0,025 0,010 0,35 0,012 0,30 0,30 0.25-0.35 0,30

 

"Kazan sac? nedir?"? ?? ??? ??

  1. ??: 16mo3 sac fiyatlar?-Kazan saclar? - Çelik Fiyatlar?

??? ?????.

ko_KR???