?? ????: çelik kimyasal özellikleri

Elementler için Kullan?lan K?saltmalar

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri

Kimyasal Elementler için Kullan?lan K?saltma ve Semboller Sembol                                 Element C Karbon Mn Mangan P Fosfor S Kükürt Si Silisyum Al Alüminyum Cu Bak?r N Azot O Oksijen H Hidrojen Ca Kalsiyum Ti Titanyum V Vanadyum Cr Krom Ni Nikel Mo Molibden Nb Niyobyum (Kolombiyum) B Bor Sn Kalay Fe Demir Zn Çinko Pb Kur?un As […]

Karbon Çelik Nedir?

Karbon Çelik Nedir? Karbon çeli?i a??rl???n?n % 2.1’ine kadar karbon elementi içerir. Amerikan Demir Çelik Enstitüsü (ASISI), a?a??daki özellikleri ile karbon çeli?i tan?mlamaktad?r: Krom, kobalt, nikel, titanyum, tungsten, vanadyum veya di?er korozyona dayan?kl? metaller için minimum içerik gereksinimi yoktur. Gereken minimum bak?r % 0,40’? geçmemelidir. Manganezin azami % 1.65’i geçmemelidir. Maksimum bak?r % 0,6’y? geçmemelidir Maksimum […]

ko_KR???