?? ????: s?cak haddeleme so?uk haddeleme

S?cak haddelenmi? sac nedir?

10 mm sac fiyatlar?, s?cak haddelenmi? sac fiyatlar?, hot rolled steel price, siyah sac fiyatlar?

S?cak haddelenmi? sac nedir? S?cak haddelenmi? sac nedir? S?cak haddelemenin mucidi Leonardo Da Vinci oldu?u tahmin edilmektedir. Leonardo Da Vinci’nin buna ili?kin çizimleri oldu?u bilinmektedir. Fakat ilk olarak Belçika demir talebi üzerine  ?ngiltere ‘de 1590 y?l?nda çelik çubuklar üretmek için kuruldu?u bilinmektedir. Yass? mamül elde etmek için ise ilk haddeleme tesisi 1670 y?l?nda ?ngiltere Pontypool […]

ko_KR???