070M55 Çelik Kalitesinin Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

070M55 Çelik Kalitesinin Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

070M55 çelik kalitesini kullanan endüstriler aras?nda otomotiv, havac?l?k, in?aat, imalat ve mühendislik bulunmaktad?r. Di?liler, miller, c?vatalar ve saplamalar gibi yüksek mukavemetli bile?enlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?l?r. Yüksek çekme mukavemeti ve iyi a??nma direnci nedeniyle makine parçalar? ve tak?mlar?n üretimi gibi yüksek performans ve dayan?kl?l???n gerekli oldu?u uygulamalarda da kullan?l?r. Ayr?ca bina ve köprülerdeki yap?sal bile?enlerin imalat?nda 070M55 çelik kalitesi kullan?lmaktad?r.

klaida: Turinys apsaugotas!!
lt_LTLietuvi? kalba